Bere Borondatez Afiliatutako

  1. Egoera mutualista gisa alta, beti borondatezko informazioari eutsi ahal izango dizkio, bere kontura, ordaintzen dituzten mutualista eta egindako ekarpenari dagokion kotizazioa ematen duen eskubide-berdintasuna, nahitaezko mutualista, honako funtzionario hauek:
    1. Egoerara heltzen diren funtzionarioak borondatezko eszedentzian.
    2. Baldintza hori galdu duten funtzionarioek, arrazoia edozein dela ere.
  2. Mutualista gisa borondatezko aukera berriro ere interesatuak berak mutualitateko aurrean, hilabeteko epea , denetik egiten den edo erabakiaren jakinarazpena, borondatezko eszedentzia kide izaera galtzea, las justizia-administrazioa, kidegoak eta eskalak edo transferentzia-eskubidearen 11.2 artikuluan ezarritako viii. eranskineko funtzionarioen estatutuko, europako erkidegoetako kontseiluaren 259/1968 errege dekretuaren bidez onartu zen, otsailaren 29koa, erabiltzaileari baja mantentzeko landu ez bada,, eta ondorioak.
  3. Ejercitara ez bada esandako epean edo zabaltzeko eskubidea du, galduz gero, ondoren, ordaindu ez badu, uko egiteagatik, edo, Erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera, ez eskatu ahal izango berreskuratu edo mutualista izatea beren borondatez.
  4. Aukera-eskubidea ez dagokio mutualista egiten dutenei heltzen diren borondatezko eszedentzia urratsaren ondorioz beste lasterketa, kidegoa edo eskala justizia administrazioaren esparruan sartzen diren erregelamendu hau aplikatzeko.