Borondatezko Afiliazio

Orrialde hau gomendatu
  1. Borondatezko alta egoera mantendu ahalko facultativamente mutualista gisa, betiere, baldin eta, euren kontura. dagokion urteko ekarpena Egon eta mutualistak al kotizazioa mutualisten eskubide berdinak erabiliz ere, nahitaezko, funtzionario hauek:
    1. Borondatezko eszedentziaren egoerara heltzen dioten funtzionarioak.
    2. Los funcionarios que pierdan dicha condición, cualquiera que sea la causa.
  2. Mutualista gisa erabili behar da borondatezko jarraitzeko aukera dela interesatuak mutualitateari, epea , jakinarazpena egiten den datatik aurrera (erabaki edo aitorpena borondatezko eszedentzia, kide izateari lasterketak, justizia administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta ariketa (Viii. Eranskina (11.2 artikuluan ezarritako eskubideak (transferentzia (europar erkidegoetako funtzionarioen Estatutua errege dekretuak, 259/1968, Kontseiluaren 2002ko otsailaren 29ko baja, ejercitarlo ezean, egitatea (datatik aurrera izango ditu ondorioak.
  3. Adierazitako epean ez bada edo eskari aukeratzeko eskubidea galdu ondoren, uko egiteagatik edo kuotak ez ordaintzeagatik, erregelamendu honetan xedatutakoaren arabera, eta ezin dela mutualista instarse recuperarse borondatez.
  4. No corresponderá el derecho de opción a aquéllos mutualistas que pasen a excedencia voluntaria como consecuencia del paso a otra carrera, cuerpo o escala de la Administración de Justicia incluido en el ámbito de aplicación de este Reglamento.