Bere Borondatez Afiliatutako

Orrialde hau gomendatu
  1. Egoera mutualista gisa alta, beti borondatezko informazioari eutsi ahal izango dizkio, bere kontura, ordaintzen dituzten mutualista eta egindako ekarpenari dagokion kotizazioa ematen duen eskubide-berdintasuna, nahitaezko mutualista, honako funtzionario hauek:
    1. Egoerara heltzen diren funtzionarioak borondatezko eszedentzian.
    2. Los funcionarios que pierdan dicha condición, cualquiera que sea la causa.
  2. Mutualista gisa borondatezko aukera berriro ere interesatuak berak mutualitateko aurrean, hilabeteko epea , denetik egiten den edo erabakiaren jakinarazpena, borondatezko eszedentzia kide izaera galtzea, las justizia-administrazioa, kidegoak eta eskalak edo transferentzia-eskubidearen 11.2 artikuluan ezarritako viii. eranskineko funtzionarioen estatutuko, europako erkidegoetako kontseiluaren 259/1968 errege dekretuaren bidez onartu zen, otsailaren 29koa, erabiltzaileari baja mantentzeko landu ez bada,, eta ondorioak.
  3. Si no se ejercitara el derecho de opción en el plazo señalado o se perdiera posteriormente, por renuncia o impago de las cuotas, según lo dispuesto en este Reglamento, no podrá instarse ni recuperarse la condición de mutualista con carácter voluntario.
  4. Aukera-eskubidea ez dagokio mutualista egiten dutenei heltzen diren borondatezko eszedentzia urratsaren ondorioz beste lasterketa, kidegoa edo eskala justizia administrazioaren esparruan sartzen diren erregelamendu hau aplikatzeko.