Nork bere kabuz.

Orrialde hau gomendatu

FUNTZIONARIOEN ETA FUNTZIONARIO SARTU BERRIEN ALDEKO AFILIACIÓN INFORMACIÓN

TITULARREN ALTA

La incorporación al Personal al Servicio de la Administración de Justicia conlleva la DERRIGORREZKO Mutualitate Orokor Judizialak ere AFILIACIÓN (MUGEJU), eta modu bateratuan kudeatu behar du helburu lasterketak kide guztientzat, justizi administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta irudian, praktiketako funtzionarioek administrazioak zerbitzua (abokatuak, Gorputza osatzen duten karrerako gorputza (Auzitegi Konstituzionalaren abokatuak, Sistema Judizialak betetzeko ezarritako mekanismoak (Mutualismoaren gainean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina (gizarte segurantzako erregimen berezia langile justizia-administrazioko irudian.

Kontsultatu, MUGEJU prestazioei buruzko informazio osoa https://www.mugeju.es/prestaciones .

Halaber, eskaintza eta hitzarmenen mutualista: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas .

Prozedura:

1/Legean ezarritakoaren arabera, 2015erako, urriaren 1a arte, herri administrazioen Jardunbideari, MUGEJU funtzionarioen alta berrientzat baliabide telematikoen bidez egingo da, eta horrela ez da paperean inprimatuta aurkezteko, jarraian azaltzen den bezala:

 • MUGEJU ha desarrollado una nueva aplicación en su Sede Electrónica, cuyo fin es de dar de alta por medios telemáticos a los funcionarios/as de nuevo ingreso.
 • Hautaketa-prozesuak amaitu dira, justizia ministerioak ematen die MUGEJU funtzionarioen datuak sartu berri horretarako.
 • Estos datos se cargan en la aplicación iniciándose así el proceso de alta.
 • Los funcionarios/as de nuevo ingreso reciben un correo electrónico en el que se le facilita las credenciales y la ruta de acceso a la aplicación, junto con información acerca del procedimiento.
 • El funcionario/a de nuevo ingreso accede a esta aplicación y completa el proceso de alta, que consiste en revisar los datos que se muestran y completar aquellos datos de los campos que aparezcan en blanco.
 • Finalizado el proceso de alta con éxito, la información queda registrada en nuestra base de datos.
 • Sistemak automatikoki sortzen ditu mutualitateak eta altan egiaztatzeko eskatzen zaion erregimen bereziko norberaren taloitegia errezeta irudian adierazi den helbidea bidaliko da.

OSASUN-LAGUNTZA

 1. Gai Orokorrak:
  1. Nahitaezko datu guztiak behar bezala bete ahal izateko alta prozesua bete (nortasun-datuak, etxea osorik, helburua, medikuaren … erakundea).
  2. Aldi baterako eta Bi errezeta: baldin eta errezeta parteak Erabili behar dituzte taloiak aldi baterako ezintasunagatiko bajan, MUGEJU propioak, bai eta erakunde pribatu behar dira Adierazita.
  3. Osasun EGOERA Egiaztatu: inprimatutako dokumentuan hautatutako Entitatea da, MUGEJU alta egiaztatzeko, joan Medikuaren irudian, Erakunde bakoitzak bere osasun-txartela erabili behar du Medikuak, baina bera ez dituzten bitartean, hori egiaztatu behar duten arreta.
  4. Tarjeta Individual de Afiliación: Es una tarjeta individual y permanente que les identifica como titulares del Mutualismo Judicial, que les será remitida a su domicilio en el plazo aproximado de un mes desde su alta en la mutualidad.
 2. Erakundeak. : puede elegir la entidad médica que le prestará la asistencia sanitaria.
  1. Si opta por recibir la asistencia sanitaria a través de una de las entidades médicas privadas con las que MUGEJU tiene concierto: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, NUEVA MUTUA SANITARIA. La tarjeta sanitaria les será remitida por la Entidad Médica elegida a primeros del mes siguiente al de su incorporación. También pueden solicitarla personalmente en las oficinas de la entidad de su Provincia, presentando el documento de afiliación a MUGEJU.
  2. Osasun-laguntza jasotzeko bidez aukeratzen badu (osasun Sistema publikoak:
   1. Al darse de alta deberá hacer constar su número de afiliación a la Seguridad Social.
   2. Osasun-laguntza jasotzeko. osasun-txartel indibiduala berak eskatu beharko du. osasun-zentroan bizileku-probintzia du, bai eta titularraren eta onuradunen onuradunek altan dauden langileek MUGEJU egiaztatzeko dokumentuan.

ONURADUNAK EDO ONURADUNEK ALTAN

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: 3 hilabete

ISILIK: Baiestekoa

 1. Araudi aplikagarria : En el Régimen Especial de MUGEJU, los artículos 14 y 15 del Reglamento del Mutualismo Judicial Real Decreto 1026/2011 de 15 de julio (BOE 4 de agosto de 2011), y artículo 15 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio (modificado por la disposición final 11 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018).
 2. Aurkeztu beharreko agiriak:
  1. (Ziurtagiri digitala edo familia-liburuaren fotokopia sortu zuten.
  2. A3 “ eredua Onuradunak ALTA-ESKAERA ” debidamente cumplimentado y firmado. Este modelo lleva incorporado el CONSENTIMIENTO EXPRESO, para evitar la aportación de certificados y fotocopia del DNI de beneficiarios/beneficiarias. Cuando los beneficiarios/las beneficiarias sean 18 urtetik gorakoak halaber, baimen hori sinatu beharko dute.
  3. En el caso de oposición expresa a la consulta de datos para la tramitación de esta solicitud deberán aportar:
 1. NAN (fotokopia, onuradunak, 14 urtetik gorakoak.
 2. Bermatzen duen ziurtagiria:
 • Su beneficiario/beneficiaria no figura como titular ni como beneficiario/beneficiaria del otro progenitor/ de la otra progenitora en ninguno de los otros regímenes de la Seguridad Social.
 • Onuradunak bere jasotzen dira, eta ekonomikoki mendekoa, eta titularrak eskubidea zuten.
 • Su beneficiario/beneficiaria (cuando sean mayores de 18 años) no percibe rentas superiores al doble de IPREM.

Informazio gehiago: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias .

OHAR GARRANTZITSUA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo16, apartado 4, del Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio, las variaciones de las circunstancias familiares que afecten al derecho de los beneficiarios deberán ser comunicadas por el mutualista titular a la Mutualidad General Judicial dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzcan. Por ello:

 1. Es imprescindible informar a MUGEJU sobre cualquier variación de datos (personales, de destino o de situación administrativa) para mantener actualizada la base de datos y facilitar la comunicación entre la mutualidad y los/las mutualistas.
 2. Nahitaez adierazi behar da datu pertsonalen aldaketen eta aldaketei buruzko baldintzak bete behar dituzten onuradunek egoera horretan sartuta dauden onuradunek eta txartelaren titularraren MUGEJU/urteko.
 • Cuando dejen de convivir y tener dependencia económica con el/la titular.
 • Cuando comiencen a realizar trabajo remunerado, o perciban renta patrimonial o pensión superior al doble del IPREM.
 • Bestetik, osasun-laguntza izateko datozenean, gizarte segurantzaren Araubide, bai beste pertsona baten titular edo onuradun gisa.
 1. Irakasle titular bat izango den mutualista egileak sinatuta, A-3 inprimakian, eta onuradunek bete behar dituzten baldintzei buruzko onuradunak, baldin eta adierazten du datuak faltsuak badira ere, araudiaren arabera zigor daitezkeen arau-hauste ahal izango da mutualitateak (1026/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa).