Nork bere kabuz.

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN PARA LA AFILIACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DE NUEVO INGRESO

TITULARREN ALTA

Justizia administrazioko Pertsonalaren irudian. irudian sartzea dakar. DERRIGORREZKO Mutualitate Orokor Judizialak ere AFILIACIÓN (MUGEJU), que tiene por finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y para los del Cuerpo de Letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, los mecanismo de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Kontsultatu, MUGEJU prestazioei buruzko informazio osoa https://www.mugeju.es/prestaciones .

Halaber, eskaintza eta hitzarmenen mutualista: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas .

Prozedura:

1/Legean ezarritakoaren arabera, 2015erako, urriaren 1a arte, herri administrazioen Jardunbideari, MUGEJU funtzionarioen alta berrientzat baliabide telematikoen bidez egingo da, eta horrela ez da paperean inprimatuta aurkezteko, jarraian azaltzen den bezala:

 • Bere egoitza elektronikoaren aplikazio berri bat sortu, MUGEJU eta bide telematikoz a alta emateko helburua duten funtzionarioen berrientzat.
 • Finalizados los procesos selectivos, el Ministerio de Justicia facilita a MUGEJU los datos de los funcionarios/as de nuevo ingreso con esta finalidad.
 • Estos datos se cargan en la aplicación iniciándose así el proceso de alta.
 • Funtzionarioen sartu berri ematen dizugu mezu elektroniko bat jasotzen dute eta bertan kredentzialak sartzeko bidea, aplikazioaren berri batera (prozedura.
 • Sartu aplikazio hau funtzionarioari eta alta berriek prozesua burutzen, alegia, datu horiek erakusten diren datuak berrikusi behar diren eremuak hutsik.
 • Alta prozesua amaitutakoan, arrakastaz, informazioa datu-basean erregistratuko da.
 • Sistemak automatikoki sortzen ditu mutualitateak eta altan egiaztatzeko eskatzen zaion erregimen bereziko norberaren taloitegia errezeta irudian adierazi den helbidea bidaliko da.

OSASUN-LAGUNTZA

 1. Gai Orokorrak:
  1. Es necesario que cumplimenten todos los datos obligatorios para que se pueda completar correctamente el proceso de alta (datos personales, domicilio particular completo, destino, entidad médica…).
  2. Recetas y Partes de IT: Deberán utilizar siempre los Talonarios de Recetas y los partes de baja por Incapacidad Temporal propios de MUGEJU, tanto si eligen entidad médica privada como INSS.
  3. Acreditación de la E. Médica: La entidad elegida está impresa en el documento de acreditación de alta en MUGEJU. Para acudir al Médico, tiene que utilizar la tarjeta sanitaria propia de cada Entidad Médica, pero mientras no reciban la misma, deberán ser atendidos con dicha acreditación.
  4. Banakako txartela Afiliazioa duten banakako identifikazio Txartela da. behin eta Mutualismoaren titular gisa (Judiziala, etxera igorriko zaizkien denetik hilabeteko epean, gutxi gorabehera, mutualitatearen izena.
 2. Erakundeak. erakundea: osasun laguntza medikoa emango dizute hauta dezakezu.
  1. Osasun-laguntza jasotzeko aukeratzen baduzu, mediku pribatu baten bidez behar duten entitateen MUGEJU kontzertua: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, OSASUN BERRI ELKARRI. Osasun txartela bidaliko dizugu (hasieran aukeratutako entitateak hilabeteko Jaso ditzaten irudian. izan Ere, probintziako erakundeak solicitarla erakundearen bulegoetan, MUGEJU afiliatzea dokumentua aurkeztuz.
  2. Osasun-laguntza jasotzeko bidez aukeratzen badu (osasun Sistema publikoak:
   1. Alta jaso beharko Al du gizarte segurantzaren afiliazio zenbakia.
   2. Osasun-laguntza jasotzeko. osasun-txartel indibiduala berak eskatu beharko du. en el Centro de Salud de su Provincia de Residencia, tanto para el/la titular como para los beneficiarios y las beneficiarias incluidos/as en su documento de acreditación de alta en MUGEJU.

ONURADUNAK EDO ONURADUNEK ALTAN

INICIACIÓN: Interesatuak eskatu zuten

EPEA: 3 hilabete

ISILIK: Baiestekoa

 1. Araudi aplikagarria : En el Régimen Especial de MUGEJU, los artículos 14 y 15 del Reglamento del Mutualismo Judicial Real Decreto 1026/2011 de 15 de julio (BOE 4 de agosto de 2011), y artículo 15 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio (modificado por la disposición final 11 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de PGE para el año 2018).
 2. Aurkeztu beharreko agiriak:
  1. (Ziurtagiri digitala edo familia-liburuaren fotokopia sortu zuten.
  2. A3 “ eredua Onuradunak ALTA-ESKAERA ”, behar bezala beterik eta sinaturik. Eredu hau izaten du baimena, Nan (fotokopia ziurtagiririk ez egiteko eta onuradunak/onuradunak/onuradunak badira, onuradunak 18 urtetik gorakoak halaber, baimen hori sinatu beharko dute.
  3. Adierazi kontsultari kontrako kasuan, eskaera izapidetzeko datuak aurkeztu beharko dituzte:
 1. NAN (fotokopia, onuradunak, 14 urtetik gorakoak.
 2. Bermatzen duen ziurtagiria:
 • Onuradunak edo haren onuradunak ez duen beste gurasoaren (titular gisa ageri den beste onuradun guztien ama gizarte segurantzako erregimen batean ere.
 • Onuradunak bere jasotzen dira, eta ekonomikoki mendekoa, eta titularrak eskubidea zuten.
 • Su beneficiario/beneficiaria (cuando sean mayores de 18 años) no percibe rentas superiores al doble de IPREM.

Informazio gehiago: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias .

OHAR GARRANTZITSUA

Honen arabera artículo16 4. paragrafoko lehen 1026/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa, familiako gorabeherak eragiten dioten aldaketak jakinarazi behar zaio, titular onuradunek eskuineko irudian, Mutualitate Orokor Judizialak mutualistak barruan gertatzen diren egunetik hilabetera bitartean. Horretarako:

 1. Ezinbestekoa da edozein aldaketa jakinaraztea MUGEJU datuak (pertsonalak, helmugako edo egoera administratiboa) datu-base eguneratua izateko eta mutualitateak eta erabiltzaileek mutualisten arteko komunikazioa errazteko.
 2. Nahitaez adierazi behar da datu pertsonalen aldaketen eta aldaketei buruzko baldintzak bete behar dituzten onuradunek egoera horretan sartuta dauden onuradunek eta txartelaren titularraren MUGEJU/urteko.
 • Mendekotasun ekonomikoa eta bizi izan ez direnean, jabeak.
 • Ordaindutako lana egiten hasten direnean, bi edo pentsio edo errenta EAEAP (goiko irudian, ondare jasotzen.
 • Cuando pasen a tener la prestación de asistencia sanitaria por otro Régimen de Seguridad Social, bien como titulares o como beneficiarios/as de otra persona.
 1. Irakasle titular bat izango den mutualista egileak sinatuta, A-3 inprimakian, eta onuradunek bete behar dituzten baldintzei buruzko onuradunak, baldin eta adierazten du datuak faltsuak badira ere, araudiaren arabera zigor daitezkeen arau-hauste ahal izango da mutualitateak (1026/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa).