Derrigorrezko afiliazio ofizioz

Orrialde hau gomendatu

INFORMACIÓN AFILIACIÓN FUNTZIONARIO IZATERA HELTZEN DIRENAK ETA FUNTZIONARIOEK SARTU BERRIAK EGITEKO

TITULARREN ALTA

La incorporación al Personal al Servicio de la Administración de Justicia conlleva la Nahitaez egin beharreko AFILIACIÓN mutualitate orokorrarekin Judiziala (MUGEJU), que tiene por finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y para los del Cuerpo de Letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, los mecanismo de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Buruzko informazioa kontsulta dezakezu prestazioak MUGEJU. https://www.mugeju.es/prestaciones .

Hitzarmenak ere mutualista eta eskaintza: https://www.mugeju.es/convenios-y-ofertas .

Prozedura:

39/2015 Legean ezarritakoaren arabera, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena, funtzionario sartu berrien alta MUGEJU egingo da, eta horrela ez da bitarteko telematikoen bidez aurkezteko inprimakiak paperean, eta behean adierazten den bezala.

 • MUGEJU bat garatu du bere egoitza elektronikoaren aplikazio berri batean sartzen da bide telematikoen bidez alta eman diren karrerako funtzionarioak.
 • Amaitu, hautaketa-prozesuak, justizia ministerioak ematen dio funtzionario sartu berrien MUGEJU datuak helburu horrekin.
 • Datu horiek aplikazioan kargatzen dira, hala, alta-prozesua.
 • Funtzionario sartu berrien mezu elektroniko bat jasotzen da beste izendapen eta sarbide-ibilbidea, aplikazio batera prozedura buruzko informazioa.
 • Sarrera berriko funtzionarioak aplikazio honetara sartzen da, eta osatu, alta-prozesua berrikustean datza agertzen diren datuak eta bete behar dituzten datuak agertzen diren eremuetako zuria.
 • Finalizado el proceso de alta con éxito, la información queda registrada en nuestra base de datos.
 • El sistema genera automáticamente su acreditación de alta en la Mutualidad así como una solicitud de talonario de recetas propio de este Régimen Especial que le será remitido al domicilio particular que haya hecho constar.

OSASUN-LAGUNTZA

 1. Alderdi orokorrak:
  1. Es necesario que cumplimenten todos los datos obligatorios para que se pueda completar correctamente el proceso de alta (datos personales, domicilio particular completo, destino, entidad médica…).
  2. Recetas y Partes de IT: Deberán utilizar siempre los Talonarios de Recetas y los partes de baja por Incapacidad Temporal propios de MUGEJU, tanto si eligen entidad médica privada como INSS.
  3. Egiaztatzeko erakunde E. Medikoa: aukeratutako akreditazioaren dokumentua inprimatu alta MUGEJU. medikuarengana joan, osasun-txartela erabili behar duzu erakunde bakoitzaren Medikoa, baina ez bera jaso beharko dute egiaztapen hori erakuts diezaguten, bitartean.
  4. Banakako txartela Afiliazioa: banakako Txartela da, identifikazio eta iraunkorra, titular gisa Mutualismoa Judizialaren etxera bidaliko dizugu, gutxi gorabehera, hilabeteko epean amaituko mutualitatean alta zenetik.
 2. Erakunde Medikoak : hauta dezakezu, medikuntzako erakundea eta behar duen laguntza emango dio.
  1. Si opta por recibir la asistencia sanitaria a través de una de las entidades médicas privadas con las que MUGEJU tiene concierto: SEGURCAIX-ADESLAS, ASISA, CASER, DKV SEGUROS, SANITAS, MAPFRE, NUEVA MUTUA SANITARIA. La tarjeta sanitaria les será remitida por la Entidad Médica elegida a primeros del mes siguiente al de su incorporación. También pueden solicitarla personalmente en las oficinas de la entidad de su Provincia, presentando el documento de afiliación a MUGEJU.
  2. Osasun-laguntza jaso erabakitzen badu, osasun-Sistema publikoaren bidez:
   1. Alta ematean, dela adierazi behar da gizarte segurantzako afiliazio-zenbakia.
   2. Parte hartu ahal izateko, osasun-laguntza emateko, berak eskatu beharko du, norberaren osasun-txartela en el Centro de Salud de su Provincia de Residencia, tanto para el/la titular como para los beneficiarios y las beneficiarias incluidos/as en su documento de acreditación de alta en MUGEJU.

ONURADUNAK ETA/EDO ONURADUNAK ALTA

INICIACIÓN: Interesdunaren eskaera

EPEA: 3 hilabete

ISILTASUNA: Eskatutakoa onartzen du

 1. Aplikatu beharreko araudia : Erregimen berezian MUGEJU, 14. eta 15. artikuluetan, araudiko Mutualismoa Judiziala 1026/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa (EBO, 2011 (e) ko abuztuak 4), eta 3/2000 legegintzako errege dekretuaren 15. artikulua, ekainaren 23koa (azken xedapenetako aldatu legearen 11. 2018/6, uztailaren 3koa, urterako ESTATUKO AURREKONTU OROKORREN 2018).
 2. Aurkeztu beharreko agiriak:
  1. Familia-liburuaren fotokopia edo ziurtagiri digitala.
  2. A3 “ eredua Onuradunak ALTA-ESKAERA ” behar bezala beteta eta sinatuta. Eredu hori saihesteko, BERARIAZKO BAIMENA darama ekarpena jaso eta nanaren fotokopiarekin batera ziurtagiriak onuradunak. Onuradunak/onuradunak badira 18 urtetik gorakoak sinatu beharko dute, ere aipatzen ditu baimena.
  3. En el caso de oposición expresa a la consulta de datos para la tramitación de esta solicitud deberán aportar:
 1. Nanaren fotokopia, onuradunak 14 urtetik gorakoak.
 2. Dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak:
 • Su beneficiario/beneficiaria no figura como titular ni como beneficiario/beneficiaria del otro progenitor/ de la otra progenitora en ninguno de los otros regímenes de la Seguridad Social.
 • Onuradunak bizitzea eta ekonomikoki araberakoa da, onuradunak bere eskubidearen titularrari.
 • Onuraduna/onuradunak bere (18 urtetik gorako direnean) ez bikoitza baino errenta ADIERAZLE PUBLIKOAREN (EAEAP).

Informazio gehiago: https://www.mugeju.es/afiliacion-y-cotizacion/beneficiarios-y-beneficiarias .

OHAR GARRANTZITSUA

Hirigintza lursailkatze baldintzei alegia, 4. paragrafoan xedatutakoaren arabera, errege dekretuaren 1026/2011, uztailaren 15ekoa, familiako inguruabarren gorabeheren eragina duten eskubidea izan beharko dute onuradunek laguntza jasotzearen menpeko mutualista, titularra, mutualitate orokorraren Judiziala zuzendua, hilabeteko epean. Hori dela eta:

 1. Ezinbestekoa da edozein datu-aldaketaren berri ematea MUGEJU (pertsonalak, helmugako edo egoera administratiboa) eguneratuta izateko balio datu-basean, eta mutualitateko arteko komunikazioa erraztea, eta.
 2. Aldaketei buruz ere informazioa eman behar da datu pertsonalak eta gertatzen diren aldaketei buruzko egoera onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunak txartela sartuta dauden titularraren MUGEJU.
 • Cuando dejen de convivir y tener dependencia económica con el/la titular.
 • Lanean hasten direnean, ordaindutako lan egitea, edo ondare errenta adierazle publikoaren (eaeap) bikoitza baino handiagoa edo pentsioa jasotzen.
 • Osasun-laguntzako prestazioa izan dutenean, bestetik, gizarte segurantzako erregimena, ongi titular gisa edo beste pertsona baten onuradunak gisa.
 1. Mutualista partaidea titularra ohartarazi behar dute sinadura-inprimakian, A-3 buruzko, onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunen kasuan, dela antzematen bada, datuetan gezurrak sartzea aztertu ahal izango dituela adierazten du arau-hauste zehagarria mutualitateko erregelamenduaren arabera (1025/2011 Errege Dekretua, uztailaren 15ekoa).