Preguntes Freqüents Sobre Inici de Tràmits Online

Recomanar aquesta pàgina

Descarregar FAQs en PDF.

 1. Què és una Seu Electrònica?

Una Seu Electrònica permet l'accés dels ciutadans a tota la informació, procediments, tràmits i serveis que estan disponibles electrònicament en l'àmbit de l'Administració. Aporten als ciutadans garanties de plena certesa i seguretat en les seves relacions amb els diferents organismes públics, institucions i unitats administratives.

Tornar a l'Índex
 1. A qui està dirigida la Seu Electrònica?

A tots els ciutadans que vulguin interactuar amb la Mutualitat General Judicial a través d'Internet.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què puc realitzar a través de la Seu Electrònica?

Realitzar consultes i tràmits de forma telemàtica. Un tràmit electrònic és aquell que pot realitzar-se a través d'Internet sense haver d'acudir presencialment a una oficina d'atenció al públic.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Com s'identifica una Seu Electrònica?

A més de per els seus logos identificatius, s'identifica mitjançant la URL. Una URL és una adreça única que identifica a la pàgina web en Internet. Para MUGEJU és https://sedemugeju.gob.es/

La seu electrònica de MUGEJU es considera segura/segura i intercanvia informació mitjançant protocols segurs/segurs i a través dels anomenats certificats electrònics.

Per cerciorar-se, asseguri's que en la barra d'adreça del seu navegador apareix clara i correctament escrita la URL esmentada. Tingui en compte que la majoria de les vegades no s'introdueix la URL sinó que emprem un enllaç que ens porta a aquest punt. Els falsificadors de seus electròniques, sovint utilitzen el truc d'emprar un nom de seu molt semblant. És el que es coneix com “phishing”.

NOTA:

En ocasions i segons el navegador que usem, la primera vegada que s'accedeix a una pàgina web, pot aparèixer un missatge d'avís de seguretat encara que el lloc al que estiguem accedint sigui segur/segur. Si li apareix una pantalla com la qual es mostra a continuació, premi sobre el botó “Avançat”:

Advertiment de seguretat

La pantalla canviarà a la següent:

Advertiment de seguretat - avançat

Fixi's que el lloc segueix sent al que vostè estava accedint, és a dir, www.mugeju.es per a la pàgina web i sedemugeju.gob.es per a la seu electrònica.

També pot prémer a veure el certificat i assegurar-se que el certificat és de l'entitat en la qual està entrant. En la imatge inferior pot veure la informació d'un certificat d'exemple:

Certificat seu

Una vegada verificat que és tot correcte, pot prémer en el botó “Acceptar el risc i continuar” de la part inferior de la pantalla.

En successives visites al lloc en el qual se li va mostrar l'advertiment de seguretat no tornarà a aparèixer aquest avís. Si es neteja la informació de “Cookies i dades del lloc” del seu navegador pot ser que li torni a aparèixer l'advertiment i haurà de tornar a fer les verificacions de seguretat aquí explicades.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. És segur realitzar un tràmit a través de la Seu Electrònica?

Si. Els mecanismes de seguretat emprats a la seu, tant d'identificació com de xifrat de comunicacions, asseguren aquest extrem. La connexió segura/segura a una seu electrònica implica:

 • Identificar a la seu de forma segura/segura, evitant confusions i/o falsificacions.

 • Xifrar el tráfico de dades entre el navegador i la seu electrònica

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Accés als tràmits electrònics

La Seu Electrònica ofereix accés segur/segur als serveis en línia a través de la plataforma Cl@ve, per a la identificació i autenticació dels ciutadans.  Per a això s'ofereixen tres possibilitats d'identificació del ciutadà:

Nota Important: Cl@ve no és un servei de MUGEJU, sinó un servei comú per a tota l'Administració Pública. Per tant, si experimenta problemes amb Cl@ve, li preguem que es posi en contacte amb l'equip de suport de Cl@ve a través de:

 • Per telèfon, cridant al telèfon 060

 • Deixant un missatge en la bústia:

https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/claveciudadanos

Si desitja obtenir més informació sobre la plataforma Cl@ve, consulti la pàgina de plataforma Cl@ve.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què és un certificat electrònic?

Un certificat electrònic és un document electrònic, emès i signat per una autoritat de certificació. Identifica unívocament a una persona i conté, entre altres elements el seu nom complet i NIF.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Quins certificats electrònics s'admeten a la seu electrònica?

MUGEJU admet certificats electrònics reconeguts per la plataforma Cl@ve, tant en suport programari com en suport maquinari (targetes intel·ligents o smart cards com el DNI Electrònic espanyol).

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què és Cl@ve PIN?

És un dels sistemes d'identificació basat en claus concertades que ofereix Cl@ve.

Es tracta d'un sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis.

Per poder utilitzar aquestes claus concertades els ciutadans hauran de registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.

Consulti la pagina de registre de Cl@ve para més informació de com registrar-se.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què és Cl@ve permanent?

És un sistema de contrasenyes, amb més durada que la Cl@ve PIN, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es correspon amb un sistema d'accés mitjançant usuari i contrasenya, reforçat amb claus d'un sol ús per SMS.

Per poder utilitzar aquestes claus concertades els ciutadans hauran de registrar-se prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.

Consulti la pàgina de registre de Cl@ve para més informació de com registrar-se.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Com puc obtenir un certificat electrònic?

El procés d'obtenció d'un certificat electrònic varia en funció de qui és l'entitat que ho expedeix. Si, per exemple, desitja obtenir el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), ha de seguir aquests passos:

 • Sol·licitud del certificat electrònic a través de la pàgina web de l'entitat. Premi 'Certificat d'usuari' i segueixi els passos que se li indiquen. Necessitarà introduir una sèrie de dades personals. En acabar, obtindrà un codi de sol·licitud associat al seu certificat.

 • Acreditació de la identitat: amb el codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i la seva corresponent identificació ha de presentar-se en una oficina de registre per formalitzar la seva petició de forma presencial.

 • Obtenció del certificat electrònic: una vegada acreditada la seva identitat en l'oficina de registre, podrà descarregar el seu certificat des de la pàgina web accedint a la pestanya de 'Descàrrega del certificat'. Se li requerirà el seu NIF o NIE i el codi de sol·licitud obtingut en el primer pas. IMPORTENTE: la sol·licitud i l'obtenció del certificat han de fer-se des del mateix ordinador i usuari.

Si volgués obtenir el seu certificat en una targeta criptogràfica, haurà de fer-se amb una i amb un lector de targetes en cas que el seu ordinador no tingui. A més, haurà d'instal·lar primer el certificat arrel de la FNMT i instal·lar el programari que haurà rebut amb la targeta. A partir d'aquí, els passos que haurà de realitzar per obtenir el certificat són els mateixos que s'han especificat més amunt amb la diferència que la sol·licitud i la descàrrega han de fer-se amb la targeta col·locada en el lector. Així mateix, per al primer pas, haurà de triar a la pàgina web 'Certificat d'usuari en targeta criptogràfica' en comptes de 'Certificat d'usuari'.

Altres entitats emissores de certificats qualificats són, per exemple, Camerfirma, l'Agència Agencia Notarial de Certificació o l'Autoritat Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.

Pot consultar la relació completa de Prestadors de Serveis de Confiança AQUÍ.

En aquest enllaç pot veure un vídeo de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) en el qual s'explica pas a pas com obtenir un certificat digital.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Com instal·lar un certificat electrònic?

La instal·lació del certificat electrònic que hem escollit d'exemple, el de la FNMT, es realitzarà de manera automàtica en l'ordinador o en la targeta en prémer el botó de 'Enviar petició' en 'Descàrrega de certificat' (pas 3).

Per comprovar que el certificat s'ha instal·lat correctament en cas de certificat de programari, pot fer-ho de la següent manera:

 • En Internet Explorer (pot variar segons la versió) vagi a Eines / Opcions d'Internet / Contingut / Certificats…
   

  IExplorer-01.png
  Seleccionar "Opcions d'Internet"

   


  IExplorer-02.png
  Seleccioni "Contingut" i després "Certificats".

   


  IExplorer-03.png
  En aquesta pantalla se li mostren els certificats instal·lats.

   

 • En Firefox (pot variar segons la versió) vagi a Eines / Opcions / Avançat / Xifrat / Veure Certificats…
   

  Firefox-01.png
  Seleccionis "Eines" i després "Opcions"

  Firefox-02.png
  Seleccioni "Privadesa i Seguretat" i després "Veure certificats...".

  Firefox-03.png
  En aquesta pantalla se li mostren els certificats que té instal·lats.

   

 • En Chrome (pot variar segons la versió) vagi a Configuració / Privadesa seguretat / Més / Gestionar Certificats

  Chrome-01.png
  Desplegui el menú d'opcions i premi "Configuració".


  Chrome-02.png
  Seleccioni "Privadesa i seguretat" i després "Més".


  Chrome-03.png
  Baixi per veure totes les opcions i premi sobre "Administrar certificats".

  IExplorer-03.png
  En aquesta pantalla se li mostren els certificats que té instal·lats.

 • En Opera prémer en el botó de vagi a Fàcil Configuració / Anar a la configuració del navegador / Avançat / Configurar certificat:
   

  Opera01.png
  Prémer en "Fàcil configuració" i després anar fins al final del menú mostrat per prémer "Anar a configuració del navegador".

  Opera02.png
  Seguidament premi en "Avançat" i després cerqui més a baix l'opció "Gestionar certificats" dins de l'apartat de "Privadesa i Seguretat".

  IExplorer-03.png
  En aquesta pantalla se li mostraran els certificats que té instal·lats.

   

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Com renovar el seu certificat electrònic?

El seu certificat té un període de validesa que podrà comprovar en el menú de consulta de la propietat de certificat del seu navegador. Quan la data d'expiració estigui propera, necessitarà posar-se en contacte amb l'autoritat de certificació emissora a través dels mitjans que aquesta habiliti per sol·licitar l'emissió d'un altre certificat amb un nou període de validesa.

En el cas que desitgi renovar el seu certificat de la FNMT, des dels dos mesos anteriors a la caducitat pot fer-ho sense necessitat d'anar personalment a una oficina de registre. Els passos que ha de seguir són els següents:

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què és la Signatura Electrònica?

És un conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associats a un document electrònic i les funcions bàsiques del qual són:

-Identificar al signatari de manera inequívoca

-Assegurar, a més, la integritat del document signat.

En el cas de MUGEJU, és el mitjà que facilita la seva Seu electrònica perquè el ciutadà autentiqui la seva identitat i realitzi els tràmits electrònics oportuns. Com per exemple, una sol·licitud d'una prestació o l'aportació de documentació, garantint l'enviament de la mateixa al registre electrònic del MUGEJU.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Quines garanties jurídiques atorga la Signatura Electrònica?

La signatura electrònica s'equipara legalment a la signatura manuscrita sempre que s'empri un certificat electrònic reconegut.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Es requereix Signatura Electrònica per a tots els tràmits electrònics?

No. No tots els tràmits electrònics requereixen signatura. Per exemple, pot sol·licitar talonaris de receptes o talonaris de baixes sense signatura electrònica.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què es requereix per poder realitzar la signatura electrònica?

Per a aquells tràmits en els quals es requereixi signatura electrònica per part del ciutadà, es requeriran els següents elements:

 • Certificat electrònic reconegut

 • Tenir instal·lat en ordinador el programa anomenat Autofirma. Únicament s'admet signatura electrònica a través d'Autofirma.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Què és Autofirma?

És una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En poder ser executada des del navegador, permet la signatura en pàgines d'Administració Electrònica quan es requereix la signatura en un procediment administratiu. Pot descarregar autofirma des d'AQUÍ

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions

El procés de sol·licitud telemàtic d'una prestació implica sempre els següents passos:

 • Emplenar l'imprès de sol·licitud de la prestació corresponent. Se li sol·licitarà emplenar determinats dades a través d'un formulari.

 • Aportar documentació complementària. L'aportació d'aquests documents, segons el cas, pot ser obligatòria o opcional.

 • Registrar electrònicament la sol·licitud i la documentació aportada.

Depenent del tipus de procés de sol·licitud, es podrà requerir que ferma electrònicament la documentació aportada.

Una vegada registrada la sol·licitud i la documentació aportada, es mostrarà una pantalla que indicarà:

 • Que el procés de sol·licitud s'ha dut a terme amb èxit.

 • Nombre de registre oficial

 • Nombre d'expedient electrònic.

A més rebrà per correu electrònic un justificant de registre electrònic.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Procés de sol·licitud de Prestacions Complementàries

El procés de sol·licitud telemàtic de Prestacions Complementaris implica els passos detallats en la secció “Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions”.

Únicament han d'aportar-se les dades sol·licitades. No és necessari especificar amb detall el tipus d'ajuda sol·licitada, ja que els tramitadors ho inferiran a partir de la documentació aportada.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Aportació de factures en processos de sol·licitud de prestacions

Les factures que s'aportin en un procés de sol·licitud han d'escanejar-se individualment, és a dir, NO S'ADMETEN diverses factures en un únic fitxer.

L'aportació telemàtica de les factures no li eximeix de l'obligació de custodiar aquestes factures. Aquestes podran ser-li exigides en format original més endavant.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 
 1. Com saber si el procés de sol·licitud ha finalitzat amb èxit?

Tal com s'ha explicat en la secció “Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions”, una vegada finalitzat amb èxit el procés de sol·licitud es mostrarà un nombre de registre i un nombre d'expedient. A més rebrà un correu electrònic amb el justificant de registre electrònic, el qual també podrà ser descarregat des de la Seu Electrònica.

Anar a dalt de la pàgina
Tornar a l'Índex
 

Descarregar FAQs en PDF.

Contingut Relacionat per Etiquetes