Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial https://www.mugeju.es/ és Subscripció d'Addenda al Concert amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/suscripcion-de-adenda-al-concierto-con-el-consejo-general-de-colegios-oficiales-de <span property="schema:name">Subscripció d'Addenda al Concert amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-02T10:34:23+00:00">Jue, 02/07/2020 - 12:34</span> Thu, 02 Jul 2020 10:34:23 +0000 ernesto.garrot 458 at https://www.mugeju.es Reactivació del visat de receptes https://www.mugeju.es/noticias/2020-06/reactivacion-del-visado-de-recetas <span property="schema:name">Reactivació del visat de receptes</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-06-19T10:09:23+00:00">Vie, 19/06/2020 - 12:09</span> Fri, 19 Jun 2020 10:09:23 +0000 Raúl Carmona 457 at https://www.mugeju.es Resolució de Gerència sobre la incorporació a nova normalitat https://www.mugeju.es/noticias/2020-06/resolucion-de-gerencia-sobre-la-incorporacion-nueva-normalidad <span property="schema:name">Resolució de Gerència sobre la incorporació a nova normalitat </span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6849" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">fernando.meseguer</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-06-18T16:32:41+00:00">Jue, 18/06/2020 - 18:32</span> Thu, 18 Jun 2020 16:32:41 +0000 fernando.meseguer 456 at https://www.mugeju.es Informació reobertura Paradors Nacionals i nova oferix estiu 2020. https://www.mugeju.es/noticias/2020-06/informacion-reapertura-paradores-nacionales-y-nueva-oferta-verano-2020 <span property="schema:name">Informació reobertura Paradors Nacionals i nova oferix estiu 2020.</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-06-17T10:08:25+00:00">Mié, 17/06/2020 - 12:08</span> Wed, 17 Jun 2020 10:08:25 +0000 Raúl Carmona 454 at https://www.mugeju.es Nova resolució sobre la recuperació progressiva de l'activitat de l'organisme https://www.mugeju.es/noticias/2020-05/nueva-resolucion-sobre-la-recuperacion-progresiva-de-la-actividad-del-organismo <span property="schema:name">Nova resolució sobre la recuperació progressiva de l'activitat de l'organisme</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-05-22T11:03:34+00:00">Vie, 22/05/2020 - 13:03</span> Fri, 22 May 2020 11:03:34 +0000 Raúl Carmona 453 at https://www.mugeju.es Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària https://www.mugeju.es/prestaciones/otras-prestaciones/atencion-socio-sanitaria <span>Programa del Pla d'Atenció Soci-Sanitària</span> <span><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span>Vie, 22/05/2020 - 08:59</span> Fri, 22 May 2020 06:59:09 +0000 Raúl Carmona 452 at https://www.mugeju.es Resolució sobre la recuperació progressiva de l'activitat de l'organisme https://www.mugeju.es/noticias/2020-05/resolucion-sobre-la-recuperacion-progresiva-de-la-actividad-del-organismo <span property="schema:name">Resolució sobre la recuperació progressiva de l'activitat de l'organisme</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-05-12T10:00:00+00:00">Mar, 12/05/2020 - 12:00</span> Tue, 12 May 2020 10:00:00 +0000 Raúl Carmona 451 at https://www.mugeju.es Resolució sobre Continuïtat de l'Activitat https://www.mugeju.es/noticias/2020-05/resolucion-sobre-continuidad-de-la-actividad <span property="schema:name">Resolució sobre Continuïtat de l'Activitat</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-05-04T10:00:00+00:00">Lun, 04/05/2020 - 12:00</span> Mon, 04 May 2020 10:00:00 +0000 Raúl Carmona 450 at https://www.mugeju.es Actualitzat: Informació als mutualistes sobre el coronavirus https://www.mugeju.es/noticias/2020-04/actualizado-informacion-los-mutualistas-sobre-el-coronavirus <span property="schema:name">Actualitzat: Informació als mutualistes sobre el coronavirus</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-30T10:34:20+00:00">Jue, 30/04/2020 - 12:34</span> Thu, 30 Apr 2020 10:34:20 +0000 Raúl Carmona 449 at https://www.mugeju.es Informació sobre coronavirus https://www.mugeju.es/informacion-sobre-coronavirus <span property="schema:name">Informació sobre coronavirus</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-30T08:08:12+00:00">Jue, 30/04/2020 - 10:08</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><ul><li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#info" title="Informació general">Informació General</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#tlf" title="Telèfons de contacte">Telèfons de contacte</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#test" title="Tests de diagnòstic">Realització de test diagnòstics per a la detecció de la COVID-19 i per a la detecció d'anticossos</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#mask" title="Distribució de mascarillas">Distribució de mascarillas per les CC.AA</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#recepta" title="Com obtindre una recepta mèdica si no es pot acudir al metge: mutualistes adscrits a Entitats Privades">Com obtindre una recepta mèdica si no es pot acudir al metge</a>: mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades</strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#recepta_p" title="Com obtindre una recepta mèdica si no es pot acudir al metge: mutualistes adscrits a servicis públics de salut">Com obtindre una recepta mèdica si no es pot acudir al metge</a>: mutualistes adscrits a servicis públics de salut</strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#recepta_i" title="Recepta electrònica">Integració en els sistemes de recepta electrònica de les CC.AA.</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#visat" title="Exempció de visats">Exempció de visat de receptes</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#hospital" title="Medicaments hospital">Medicaments de diagnòstic hospitalari sense cupó precinte, de dispensació en farmàcia hospitalària</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#baixes" title="Baixes mutualistes">Baixes dels mutualistes per coronavirus</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#hormona" title="Hormona del creixement">Hormona del creixement</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#adquisicion" title="Adquisició de medicaments i posterior reembosse">Adquisició de medicaments i posterior reembossament</a></strong></li> <li style="margin-left: 56px;"><strong><a href="#situacion" title="Adquisició de medicaments i posterior reembosse">Situació dels servicis mèdics les entitats mèdiques davant l'impacte de la pandèmia de COVID-19 i a la declaració de l'estat d'alarma</a></strong></li> </ul><p class="CxSpFirst" aneu="info" style="margin-bottom:10px; text-align:justify"><strong><strong>INFORMACIÓ GENERAL I PROTOCOLS DEL MINISTERI DE SANITAT.</strong></strong></p> <p class="CxSpFirst" style="margin-bottom:10px; text-align:justify">A Espanya, l'alerta sanitària internacional decretada per l'Organització Mundial de la Salut, deguda a la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2), està coordinada pel Ministeri de Sanitat, <span lang="ÉS-TRAD" style="color:#404a50" xml:lang="ÉS-TRAD" xml:lang="ÉS-TRAD"><span style="letter-spacing:.05pt">en virtut del previst en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb la modificació efectuada per Reial decret 465/2020 de  17 de  març. Es vaig poder consultar <a href="https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2020-3692" target="_blank" title="Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.">ací</a><. /span></span></p> <p class="CxSpMiddle" style="margin-bottom:10px; text-align:justify"><span lang="ÉS-TRAD" style="color:#404a50" xml:lang="ÉS-TRAD" xml:lang="ÉS-TRAD"><span style="letter-spacing:.05pt">El Ministeri de Sanitat, baix la direcció del President del Govern, és l'òrgan competent per a garantir els servicis sanitaris, i, si escau, per a aplicar qualsevol de les mesures previstes en l'art. 11 de la Llei Orgànica 4/1981, d'1 de juny, dels estats d'alarma, excepció i lloc (</span></span><a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1981-12774" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="letter-spacing:.05pt">https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1981-12774</span></a><span lang="ÉS-TRAD" style="color:#404a50" xml:lang="ÉS-TRAD" xml:lang="ÉS-TRAD"><span style="letter-spacing:.05pt">). Tots els recursos públics i privats sanitaris i farmacèutics poden ser mobilitzats per l'autoritat competent delegada per a atendre esta crisi sanitària, segons l'art. 13 del Reial decret.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle" style="margin-bottom:10px; text-align:justify">Els protocols d'actuació i informació actualitzada sobre la malaltia es poden consultar en el següent enllaç:<br /><a href="https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/home.htm" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/home.htm</a></p> <p class="CxSpMiddle" style="margin-bottom:10px; text-align:justify"><strong> </strong></p> <p class="CxSpMiddle" aneu="tlf" style="margin-bottom:10px; text-align:justify"><strong><strong>TELÈFONS DE CONTACTE.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes (tant els adscrits als Servicis de Salut de les CC.AA., com els adscrits a entitats mèdiques privades), amb símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febra, dificultat respiratòria/falta d'aire),     han de cridar  en funció del lloc on es troben-  als telèfons que les Comunitats     Autònomes han  disposat a estos efectes, i que es relacionen a continuació.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades poden també cridar als telèfons de     urgència 24 hores de les entitats que es relacionen més a baix, on podran rebre informació     acosta     de l'actuació a seguir.</p> <p class="text-align-justify">En tot cas, les entitats mèdiques privades seran les responsables de realitzar el seguiment sanitari     posterior del mutualista afectat adscrit a les acarones.</p> <p class="text-align-justify"><strong><strong>Telèfons d'atenció coronavirus de les Comunitats Autònomes: </strong></strong><br /><a href="https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/telefonos.htm" target="_blank" title="Telèfons d'atenció CC.AA.">https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/telefonos.htm</a></p> <p><strong><strong>Telèfons de les entitats mèdiques privades:</strong></strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><th scope="col"><strong><b> </b></strong></th> <th scope="col" style="width: 109px;"><strong><b>Telèfon d'urgències</b></strong></th> <th scope="col" style="width: 116px;"><strong><b>Telèfon d'informació</b></strong></th> <th scope="col" style="width: 247px;"><strong><b>Pàgina WEB.</b></strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>ASISA</td> <td> <p>900 900 118</p> </td> <td> <p>902 010 010</p> </td> <td> <p><a href="http://www.asisa.es">www.asisa.es</a></p> </td> </tr><tr><td>CASER</td> <td>900 342 234</td> <td>901 332 233</td> <td> <p><a href="http://www.caser.es">www.caser.es</a></p> </td> </tr><tr><td>DKV</td> <td>900 300 799</td> <td>902 499 600</td> <td> <p><a href="http://www.dkvseguros.com/mugeju">www.dkvseguros.com/mugeju</a></p> </td> </tr><tr><td>MAPFRE</td> <td>900 122 122</td> <td>902 204 060</td> <td><a href="http://www.mapfre.com/salud">www.mapfre.com/salud</a></td> </tr><tr><td>NOVA MÚTUA SANITÀRIA</td> <td>800 654 365</td> <td>91 29080 75</td> <td><a href="http://www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju">www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju</a></td> </tr><tr><td>SANITAS</td> <td>900 842 025</td> <td>902 50 07 42</td> <td><a href="http://www.sanitas.es/mugeju">www.sanitas.es/mugeju</a></td> </tr><tr><td>SEGURCAIXA-ADESLAS</td> <td>900 322 237</td> <td>902 200 200</td> <td><a href="http://www.adeslas.es">www.adeslas.es</a></td> </tr></tbody></table><p><strong> </strong></p> <p aneu="test"><strong><strong>REALITZACIÓ DE TEST DIAGNÒSTICS PER A la DETECCIÓ DEL COVID 19 I PER A la DETECCIÓ D'ANTICOSSOS.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Els servicis de salut de les comunitats i ciutats autònomes i les Entitats Mèdiques  concertades amb MUGEJU garantiran que en tots els nivells de l'assistència, i de forma especial en l'atenció primària de salut, a tot cas sospitós de COVID-19 se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es considere adequada, en les primeres 24 hores des del coneixement dels símptomes.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify" aneu="mask"><strong><strong>DISTRIBUCIÓ DE MASCARILLAS PER LES CC.AA.</strong></strong></p> <p><strong><strong>Catalunya.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">La distribució de les mascarillas als mutualistes adscrits al sistema de salut públic es realitza amb normalitat des del 23 d'abril de 2020; en el cas dels mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques, serà a partir del 4 de maig de 2020, que és quan es preveu s'hagen solucionat els problemes d'identificació d'estos mutualistes pel Catsalut.</p> <p class="text-align-justify">Les mascarillas es  poden dispensar  a tots els mutualistes, tant adscrits al Sistema Públic de Salut, com a Entitats Mèdiques.</p> <p class="text-align-justify">El mutualista haurà de presentar en la farmàcia la seua Targeta Sanitària Individual (TSI) o, en defecte d'això, facilitar el seu Codi d'Identificació Personal (CIP) o CIP del Sistema Nacional de Salut (CIP-SNS) en el cas d'usuaris de Comunitats Autònomes diferents a Catalunya.</p> <p class="text-align-justify">Els usuaris que no disposen de TSI, perquè no l'han tingut mai, poden demanar-la mitjançant el següent formulari, pensat per a la petició de la primera TSI:<br /><a href="https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/" target="_blank" title="Obtencio-tsi">https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/</a></p> <p class="text-align-justify">L'usuari podrà arreplegar una mascarilla per dispensació.</p> <p class="text-align-justify">La primera mascarilla serà gratuïta per a l'usuari, independentment del dia que l'arreplegue. Les següents tindran un cost de 0,76 euros.</p> <p><strong><strong>Comunitat Valenciana.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">La comunitat autònoma ha començat una campanya d'entrega de mascarillas a la població vulnerable davant Covid-19 (>65 i comorbilidades en estats de salut 6 al 9 en < 65 anys). A través d'esta campanya es farà entrega de 3 mascarillas a cadascun dels pacients d'estes característiques en les oficines de farmàcia. Els mutualistes adscrits al Servici Públic de Salut i que es troben dins d'eixe col·lectiu, poden beneficiar-se d'açò acudint a la farmàcia amb la seua targeta sanitària.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques rebran un correu electrònic de MUGEJU indicant el nombre (SIP) que han d'aportar en la farmàcia per a tindre accés a les mascarillas. Si dimarts que ve 28 d'abril no ha rebut el correu electrònic, o manca d'este mitjà, pot accedir al mateix per un dels següents mitjans:</p> <ul><li class="text-align-justify">A través de l'a <href="https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip" target="_blank" title="Obtindre SIP Comunitat Valenciana">enllaç habilitat en la Seu electrònica</a>, el qual li informarà immediatament del nombre SIP.</li> <li class="text-align-justify">A través del formulari web d'atenció al mutualista (<a href="https://www.mugeju.es/contacto" title="Formulari de contacte amb MUGEJU">ENLLACE</a>). Se li respondrà per correu electrònic amb el nombre SIP.</li> <li class="text-align-justify">Enviant un correu electrònic amb les seues dades a <a href="mailto: mugeju@justicia.es" target="_blank" title="Correu electrònic d'atenció al mutualista">mugeju@justicia.es</a><. /li> </ul><p class="text-align-justify"><strong><strong>Canàries.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Des del divendres 17 d'abril, la comunitat autònoma ha posat en marxa un protocol de venda en farmàcies de mascarillas a un preu màxim recomanat de 0,95€. Per a accedir a estos productes cal identificar-se amb la targeta sanitària o la de mutualista (afiliació).</p> <p class="text-align-justify"><strong>Castella-la Manxa</strong></p> <p class="text-align-justify">La comunitat autònoma ha posat en marxa un protocol per a la distribució de mascarillas a la població a través de les oficines de farmàcia. Per a procedir a la retirada de les mascarillas, els mutualistes han de presentar la seua targeta individual d'afiliació a la Mutualitat General Judicial.</p> <p class="text-align-justify"><strong> </strong></p> <p class="text-align-justify" aneu="recepta"><strong><strong>COM OBTINDRE UNA RECEPTA MÈDICA SI NO ES POT ACUDIR Al METGE: MUTUALISTES ADSCRITS A ENTITATS MEDICAS PRIVADES.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Per a obtindre les receptes que es requerisquen, s'ha de   contactar telefònicament amb les consultes mèdiques o amb els metges privats i  sol·licitar indicacions dels mitjans que es troben operatius, així com el procediment a seguir.</p> <p class="text-align-justify">En el cas de no poder desplaçar-se a la consulta mèdica, els metges poden remetre receptes per correu electrònic.</p> <p class="text-align-justify">En eixe supòsit, al no constar la  prescripció  en recepta oficial de talonari MUGEJU, la dispensació no comporta el finançament de MUGEJU i Un. haurà de pagar el total del preu del medicament o producte  farmacèutic (PVP), i sol·licitar posteriorment el reintegrament a MUGEJU de la part finançable per MUGEJU, a través de la prestació de reintegrament de gastos de farmàcia (detallat en la web), sempre  que el medicament o producte sanitari estiga finançat. Amb la sol·licitud ha d'acompanyar la factura expedida per la farmàcia i l'informe mèdic amb la prescripció, una vegada que puga aconseguir-la.<br /><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/reintegros-de-gastos-de-farmacia" target="_blank" title="Reintegraments de gastos de farmàcia">https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/reintegros-de-gastos-de-farmacia</a></p> <p class="text-align-justify">La Creu Roja i el Consell General de Col·legis Farmacèutics han subscrit un acord de col·laboració per a l'entrega de medicaments durant l'estat d'alarma a domicilis dels ciutadans en general  amb problemes de mobilitat, persones que patixen coronavirus o presenten símptomes de malaltia infecciosa, persones en quarantena o amb processos crònics complexos que li facen ser persona de risc en relació amb el coronavirus. La possibilitat d'entrega es referix a medicaments amb o sense recepta, ja siga pública o privada, electrònica o en paper, així com altres productes sanitaris i dietètics. Per a requerir este servici, cride a la farmàcia i explique la seua situació, i si entra dins dels supòsits, es beneficiarà dels termes d'este acord.<br /><a href="https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf" target="_blank" title="Pautes entrega medicaments domicilis a traves de voluntari Cruz Roja">https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf</a></p> <p><strong> </strong></p> <p aneu="recepta_p"><strong><strong>COM OBTINDRE UNA RECEPTA MÈDICA SI NO ES POT ACUDIR Al METGE: MUTUALISTES ADSCRITS A SERVICIS PÚBLICS DE SALUT.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">S'ha de comprovar si està en alguna Comunitat Autònoma en la qual estiga operativa la recepta electrònica. (Consultar l'apartat següent).</p> <p class="text-align-justify">En el cas de no poder obtindre la recepta per trobar-se el centre de salut no operatiu, el mutualista  deu posar-se en contacte telefònic amb el centre de salut o el telèfon d'atenció al pacient i sol·licitar instruccions per a obtindre la  recepta en paper.</p> <p class="text-align-justify">Cap l'opció d'intentar que es dispense el medicament en l'oficina de farmàcia  abonant el preu íntegre del medicament o producte sanitari (PVP) i posteriorment sol·licitar el reintegrament a la Mutualitat de la part finançable per MUGEJU, a través de la prestació de reintegrament de gastos de farmàcia (detallat en la web), sempre que el medicament o producte sanitari estiga finançat. Amb la sol·licitud ha d'acompanyar la factura expedida per la farmàcia i l'informe mèdic amb la prescripció,  una vegada que puga aconseguir-la.</p> <p class="text-align-justify">La Creu Roja i el Consell General de Col·legis Farmacèutics han subscrit un acord de col·laboració per a l'entrega de medicaments durant l'estat d'alarma a domicilis dels ciutadans en general  amb problemes de mobilitat, persones que patixen coronavirus o presenten símptomes de malaltia infecciosa, persones en quarantena o amb processos crònics complexos que li facen ser persona de risc en relació amb el coronavirus. La possibilitat d'entrega es referix a medicaments amb o sense recepta, ja siga pública o privada, electrònica o en paper, així com altres productes sanitaris i dietètics. Per a requerir este servici, cride a la farmàcia i explique la seua situació, i si entra dins dels supòsits, es beneficiarà dels termes d'este acord.<br /><a href="https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf" target="_blank" title="Pautes entrega medicaments domicilis a traves de voluntari Cruz Roja">https://www.portalfarma.com/profesionales/campanaspf/asesoramiento-salud-publica/infeccion-coronavirus-2019-ncov/documents/pautas-entrega-medicamentos-domicilios-atraves-de-voluntario-cruz-roja.pdf</a></p> <p class="text-align-justify"><strong> </strong></p> <p class="text-align-justify" aneu="recepta_i"><strong><strong>INTEGRACIÓ EN ELS SISTEMES DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LES CC.AA.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">A fi de  disminuir la mobilitat dels pacients que necessiten receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes, MUGEJU està  treballant per a incorporar als mutualistes adscrits als diferents Servicis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes. Esta incorporació serà de manera extraordinària, mentre seguisca vigent l'estat d'alarma.</p> <p class="text-align-justify">Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària i l'estat d'alarma, en les CC.AA. que es relacionen a continuació excepte a Madrid es garantix que el mutualista farà l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU.</p> <p class="text-align-justify">De moment, els mutualistes adscrits als següents Servicis de Salut poden fer ús del sistema de recepta electrònica en les següents CC.AA.:</p> <ul><li class="text-align-justify"><strong>Servici Valencià de Salut</strong>: a partir del 27 de març de 2020</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Gallego de Salut</strong>: a partir del dia 1 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Madrileny de Salut</strong>: a partir del 4 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici de Salut dels Illes Balears</strong>: a partir del 6 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici de Salut de Castella i Lleó</strong>: a partir del 9 d'abril de 2020.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Basc de Salut</strong>: a partir del 16 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Català de Salut</strong>: a partir del 20 d'abril de 2020.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Murcià de Salut</strong>: a partir del 24 d'abril de 2020.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Canari de Salut</strong>: a partir del 27 d'abril de 2020.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici de Salut de Castella-la Manxa</strong>: a partir de 19 de maig.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Servici Andalús de Salut</strong>: a partir del 21 de maig.</li> </ul><p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a estos Servicis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en estes CC.AA., proveïts de la seua Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensen els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'esta manera obtindre els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.</p> <p class="text-align-justify"><strong><strong>Peculiaritat en la Comunitat Autònoma de Madrid.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que reben l'assistència sanitària través del Servici Madrileny de Salut queden integrats en la recepta electrònica però hauran d'abonar el 100% del preu del medicament o producte sanitari en el moment de la seua dispensació en l'oficina de farmàcia. Posteriorment, podran sol·licitar a MUGEJU a través del procediment de reintegrament de gastos de farmàcia, el percentatge de finançament d'eixos medicaments, segons siguen d'aportació normal (30%), d'aportació reduïda (10% del PVP amb un màxim de 4,24 euros per envàs) o exempts d'aportació en cas de productes dietoterápicos i nutrició enteral domiciliària i tires reactives.</p> <p class="text-align-justify">No s'ha pogut establir l'aportació corresponent dels mutualistes, a causa de la impossibilitat per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de dur a terme els canvis necessaris en els sistemes electrònics de dispensació en les oficines de farmàcia.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes poden en tot cas, obtindre les seues receptes en format paper en este cas abonarà l'aportació que corresponga.</p> <p class="text-align-justify">Este apartat es mantindrà actualitzat a mesura que MUGEJU vaja acordant amb els Servicis de Salut la incorporació dels nostres mutualistes en els sistemes de recepta electrònica.</p> <p class="text-align-justify"><strong><strong>Peculiaritat a Galícia.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Una vegada realitzada la prescripció electrònica pel metge, el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia amb el talonari de receptes de MUGEJU sense emplenar, el farmacèutic omplirà la recepta de MUGEJU, i li dispensarà el producte farmacèutic amb l'aportació que corresponga.</p> <p class="text-align-justify">Si el mutualista no porta a l'oficina de farmàcia el talonari de receptes de MUGEJU, el farmacèutic li dispensarà el producte farmacèutic, però haurà d'abonar el cent per cent del preu de venda al públic, en este cas el mutualista podrà demanar a MUGEJU el reintegrament de l'abonat menys l'aportació que corresponga.</p> <p class="text-align-justify"><strong><strong>Peculiaritat a Castella-Lleó.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtindre les receptes en paper. Estes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.</p> <p><strong> </strong></p> <p class="text-align-justify" aneu="visat"><strong><strong>EXEMPCIÓ DE VISAT DE RECEPTES.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Per a facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, s'ha aprovat l'a <href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-3952" target="_blank" title="Exempció visat medicaments">Orde SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'establixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social</a>, per la qual s'eximix de l'estampillat del visat de les receptes dels mutualistes  de manera excepcional mentre dure la declaració de l'Estat d'Alarma i les seues possibles pròrrogues.</p> <p class="text-align-justify">En conseqüència i durant el període de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, els mutualistes no hauran d'acudir a les oficines de MUGEJU per al segellat d'este tipus de receptes, sinó que una vegada emplenades pel metge prescriptor poden dirigir-se directament a l'oficina de farmàcia per a obtindre aquells medicaments i productes sanitaris que necessitaven visat previ.</p> <p class="text-align-justify">S'inclouen en esta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut.</p> <p class="text-align-justify">Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.</p> <p class="text-align-justify"><strong> </strong></p> <p class="text-align-justify" aneu="hospital"><strong><strong>MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTE, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA.</strong></strong></p> <ol><li class="text-align-justify"><o><strong>Ampliació del termini de les autoritzacions</strong>:</o> MUGEJU ha acordat ampliar els compromisos de pagament als hospitals de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencera en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment.<br /> MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'este tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.</li> <li class="text-align-justify"><o><strong>Dispensació de medicació per a dos mesos de tractament</strong>:</o> Segons l'Orde SND/293/2020 de 25 de març, els servicis de farmàcia hospitalària podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària per a dos mesos de tractament com a màxim. No obstant açò, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir este període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es considere necessari preservar la seua disponibilitat.</li> </ol><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify" aneu="baixes"><strong><strong>BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Quan un mutualista haja de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb COVID-19 i no puga eixir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seua Comunitat Autònoma, previstos per a informació sobre coronavirus.</p> <p class="text-align-justify">Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels servicis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servici públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Estos parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius</strong> per a evitar que el pacient es veja obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar esta circumstància a l'òrgan de personal que corresponga, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).</p> <p class="text-align-justify">Els codis a utilitzar són els indicats per a este procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:</p> <ul><li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2</li> <li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82</li> </ul><p class="text-align-justify"><strong> </strong></p> <p><strong><strong>HORMONA DEL CREIXEMENT.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats pel Comité Assessor i els seguiments anuals del qual hagen de ser renovats durant el mes de març o posteriors mentre dure l'estat d'alarma, tindran un termini addicional de validesa de tres mesos.<br /><strong> </strong></p> <p class="text-align-justify" aneu="adquisicion"><strong><strong>ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS I POSTERIOR REEMBOSSAMENT.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que, en cas d'haver adquirit el seu medicament sense prescripció en recepta de MUGEJU, poden sol·licitar posteriorment un reembossament a través de la prestació de reintegrament de gastos de farmàcia (detallat en la pàgina web), sempre que el medicament estiga finançat pel sistema nacional de salut. Per a açò, ha de presentar una factura original de l'oficina de farmàcia  i informe mèdic o prescripció, una vegada que puguen aconseguir-ho.</p> <p class="text-align-justify">Informació sobre la situació dels servicis mèdics les entitats mèdiques davant l'impacte de la pandèmia de covid-19 i a la declaració de l'estat d'alarma.</p> <p class="text-align-justify" aneu="situacion"><br /><strong><strong>SITUACIÓ DELS SERVICIS MÈDICS LES ENTITATS MÈDIQUES DAVANT L'IMPACTE DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 I A la DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA.</strong></strong></p> <p class="text-align-justify">Atés que en l'actual situació molts dels professionals sanitaris es troben inoperativos, MUGEJU ha sol·licitat de les Entitats Mèdiques que identifiquen els servicis dels seus quadres mèdics que es troben disponibles, els que no i els que presten servici amb certes restriccions.</p> <p class="text-align-justify">Donada l'actual situació d'excepcionalitat i de canvi constant de provisió, es recomana als mutualistes que <strong><strong>ABANS D'ACUDIR A UNA CONSULTA MÈDICA CONFIRMEN LA DISPONIBILITAT DEL SERVICI, CRIDANT Al TELÈFON DEL CENTRE</strong>.</strong></p> <p class="text-align-justify">La informació d'anirà actualitzant periòdicament en la secció de notícies de la nostra pàgina:</p> <ul><li><strong><strong>CASER</strong></strong>: <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/servicios%20MEDICOS%20OPERATIUS%20CASER.pdf" target="_blank" title="Servicis mèdics operatius - CASER">Servicis mèdics operatius</a><. /li> <li><strong><strong>DKV</strong></strong>: <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/nota%20DKV%20COVID%2019.pdf" target="_blank" title="Nota DKV COVID-19">Nota DKV COVID-19</a  - ><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/relacion%20DE%20SERVICIS%20MEDICOS%20DISPONIBLES%20DKV.pdf" target="_blank" title="Servici mèdics operatius DKV">Servici mèdics operatius</a><. /li> <li><strong><strong>MAPFRE</strong></strong>: <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/servicios%20MEDICOS%20MAPFRE%20OPERATIUS.pdf" target="_blank" title="Servicis mèdics operatius - MAPFRE">Servici mèdics operatius</a> <- a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/servicios%20MEDICOS%20MAPFRE%20NO%20OPERATIUS.pdf" target="_blank" title="Servicis mèdics NO operatius - MAPFRE">Servici mèdics NO operatius</a><. /li> <li><strong><strong>SANITAS</strong></strong>: <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/servicios%20MEDICOS%20OPERATIUS%20SANITAS.pdf" target="_blank" title="Servicis mèdics operatius - SANITAS">Servicis mèdics operatius</a> <- a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/informacion%20VIDEOLLAMADA%20SANITAS.pdf" target="_blank" title="Informació videollamada - SANITAS">Informació videollamada</a><. /li> <li><strong><strong>SEGURCAIXA-ADESLAS</strong></strong>: <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/noticias/covid%2019%20segurcaixa%20adeslas.pdf" target="_blank" title="Informació COVID-19 - Segurcaixa-Adeslas">Informació sobre COVID-19</a><. /li> </ul></div> <div class="field field--name-field-ocultar-titule-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titule arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="Informació sobre el coronavirus" title="Informació sobre el coronavirus" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interés</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titule-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">Informació sobre el coronavirus</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 30 Apr 2020 08:08:12 +0000 ernesto.garrot 448 at https://www.mugeju.es