Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial http://www.mugeju.es/ és Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/aviso-importante-todos-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud <span property="schema:name">Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-06T09:17:44+00:00">Lun, 06/04/2020 - 11:17</span> Mon, 06 Apr 2020 09:17:44 +0000 ernesto.garrot 438 at http://www.mugeju.es Avís als mutualistes tractats amb Hidroxicloroquina i Cloroquina http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/aviso-los-mutualistas-tratados-con-hidroxicloroquina-y-cloroquina <span property="schema:name">Avís als mutualistes tractats amb Hidroxicloroquina i Cloroquina</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-02T09:36:40+00:00">Jue, 02/04/2020 - 11:36</span> Thu, 02 Apr 2020 09:36:40 +0000 ernesto.garrot 437 at http://www.mugeju.es Acord entre el CGCOF i Creu Roja per a la dispensació de medicaments a domicili http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/acuerdo-entre-el-cgcof-y-cruz-roja-para-la-dispensacion-de-medicamentos-domicilio <span property="schema:name">Acord entre el CGCOF i Creu Roja per a la dispensació de medicaments a domicili</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-01T18:59:22+00:00">Mié, 01/04/2020 - 20:59</span> Wed, 01 Apr 2020 18:59:22 +0000 ernesto.garrot 436 at http://www.mugeju.es Resolució de la Gerent 30 de març de 2020 sobre continuïtat de l'activitat http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/resolucion-de-la-gerente-30-de-marzo-de-2020-sobre-continuidad-de-la-actividad <span property="schema:name">Resolució de la Gerent 30 de març de 2020 sobre continuïtat de l'activitat</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-30T11:40:01+00:00">Lun, 30/03/2020 - 13:40</span> Mon, 30 Mar 2020 11:40:01 +0000 Raúl Carmona 435 at http://www.mugeju.es Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud-de-la <span property="schema:name">Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-27T18:07:22+00:00">Vie, 27/03/2020 - 19:07</span> Fri, 27 Mar 2020 18:07:22 +0000 ernesto.garrot 434 at http://www.mugeju.es Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-todos-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud <span property="schema:name">Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-26T19:31:34+00:00">Jue, 26/03/2020 - 20:31</span> Thu, 26 Mar 2020 19:31:34 +0000 ernesto.garrot 433 at http://www.mugeju.es Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/nuevas-normas-sobre-atencion-al-publico-en-las-delegaciones-provinciales <span property="schema:name">Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-25T11:42:50+00:00">Mié, 25/03/2020 - 12:42</span> Wed, 25 Mar 2020 11:42:50 +0000 Raúl Carmona 432 at http://www.mugeju.es Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/medidas-especiales-adoptadas-por-mugeju-en-relacion-al-estado-de-alarma <span property="schema:name">Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T20:34:32+00:00">Mar, 24/03/2020 - 21:34</span> Tue, 24 Mar 2020 20:34:32 +0000 ernesto.garrot 431 at http://www.mugeju.es Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/informacion-sobre-medidas-en-el-estado-de-alarma <span property="schema:name">Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T12:58:21+00:00">Mar, 24/03/2020 - 13:58</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify"><o><strong>INTEGRACIÓ EN ELS SISTEMES DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LES CCAA</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Les tres mutualitats administratives estem treballant per a disminuir la mobilitat dels pacients que necessiten receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes. En eixe sentit, s'està treballant per a incorporar, als mutualistes adscrits als diferents Servicis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes. Esta incorporació serà de manera extraordinària, mentre seguisca vigent l'estat d'alarma.</p> <p>Els mutualistes adscrits als següents Servicis de Salut es poden fer ús del sistema de recepta electrònica:</p> <ul><li class="text-align-justify">Servici Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020</li> <li class="text-align-justify">Servici de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify">Servici Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020</li> </ul><p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a estos Servicis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en estes CCAA, proveïts de la seua Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensen els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'esta manera obtindre els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.</p> <p><strong><o>Peculiaritat en la Comunitat Autònoma de Madrid</o></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que reben l'assistència sanitària través del Servici Madrileny de Salut queden integrats en la recepta electrònica però hauran d'abonar el 100% del preu del medicament o producte sanitari en el moment de la seua dispensació en l'oficina de farmàcia. Posteriorment, podran sol·licitar a MUGEJU a través del procediment de reintegrament de gastos de farmàcia, el percentatge de finançament d'eixos medicaments, segons siguen d'aportació normal (30%), d'aportació reduïda (10% del PVP amb un màxim de 4,24 euros per envàs) o exempts d'aportació en cas de productes dietoterápicos i nutrició enteral domiciliària i tires reactives.</p> <p class="text-align-justify">No s'ha pogut establir l'aportació corresponent dels mutualistes, a causa de la impossibilitat per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de dur a terme els canvis necessaris en els sistemes electrònics de dispensació en les oficines de farmàcia.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes poden <o>en tot cas</o>, obtindre les seues receptes en format paper en este cas abonarà l'aportació que corresponga.</p> <p class="text-align-justify">Este apartat es mantindrà actualitzat a mesura que MUGEJU vaja acordant amb els Servicis de Salut la incorporació dels nostres mutualistes en els sistemes de recepta electrònica.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p><o><strong>GESTIONS EN LES OFICINES DE MUGEJU</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Per a donar compliment a l'establit en el Reial decret 463/2020, la Gerència d'este organisme va dictar l'a <href="http://www.mugeju.es/default/files/archivos/resolucion-boe-circular-normativa/resoluci%C3%B3n%2030-3-20.pdf" title="Resolució Gerència 30/03/2020">Resolució de 30 de març de 2020</a>, mitjançant la qual es tanquen les Delegacions Provincials de MUGEJU, mentre es mantinga la situació de l'estat d'alarma. Per tal motiu, els mutualistes afectats per aquest tancament podran dirigir-se per a les gestions i consultes més urgents mentre esta situació es mantinga, als Servicis Centrals de la Mutualitat, de forma telemàtica a través de la seu electrònica (<a href="https://sedemugeju.gob.es" target="_blank" title="Seu electrònica de MUGEJU">https://sedemugeju.gob.es</a>), telefònica a l'o <>91.586.0300</o> o per correu electrònic <a href="mailto: mugeju@justicia.es" title="Enviar correu electrònic">mugeju@justicia.es</a><. /p> <p class="text-align-justify"> </p> <p><o><strong>VISAT DE RECEPTES</strong></o></p> <p class="text-align-justify"><strong>Per a facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, en el cas d'aquells especials la recepta dels quals necessita un segell de MUGEJU</strong>, s'ha aprovat, a través de la <a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-3952" target="_blank" title="Orde SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'establixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social">Orde SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'establixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social</a>, l'exempció de visat de receptes mentre dure la seua vigència.</p> <p class="text-align-justify">Açò vol dir que a partir del 21 de març i durant el període de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues, els mutualistes no hauran d'acudir a les oficines de MUGEJU per al segellat d'este tipus de receptes, sinó <strong>poden acudir directament a la farmàcia per a obtindre aquells medicaments i productes  sanitaris que necessitaven visat previ</strong>, sempre  prescrita per facultatiu.</p> <p class="text-align-justify">S'inclouen en esta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de servicis comuns del Sistema Nacional de Salut.</p> <p class="text-align-justify">Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.<br />  </p> <p class="text-align-justify"><strong><o>MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTE, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA</o></strong></p> <ol><li class="text-align-justify"><o><strong>Ampliació del termini de les autoritzacions</strong></o>: MUGEJU ha acordat <strong>ampliar els compromisos de pagament als hospitals</strong> de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencera en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment. <p>MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'este tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.</p> </li> <li class="text-align-justify"><o><strong>Dispensació de medicació per a dos mesos</strong></o>: Segons l'Orde SND/293/2020 de 25 de març, els servicis de farmàcia hospitalària podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària <strong>per a dos mesos de tractament com a màxim</strong>. No obstant açò, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir este període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es considere necessari preservar la seua disponibilitat.</li> </ol><p class="text-align-justify"><b> </b></p> <p class="text-align-justify"><o><strong>BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Quan un mutualista haja de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb COVID-19 i no puga eixir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seua comunitat autònoma, previstos per a informació sobre coronavirus.</p> <p class="text-align-justify">Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels servicis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servici públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Estos parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius</strong> per a evitar que el pacient es veja obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar esta circumstància a l'òrgan de personal que corresponga, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).</p> <p class="text-align-justify">Els codis a utilitzar són els indicats per a este procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:</p> <ul><li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2</li> <li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82</li> </ul><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>HORMONA DEL CREIXEMENT</strong></o></p> <p class="text-align-justify">El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Servicis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que <strong>els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats</strong> pel Comité Assessor i els seguiments anuals del qual hagen de <strong>ser renovats durant el mes de març o posteriors</strong> mentre dure l'estat d'alarma, <strong>tindran un termini addicional de validesa de tres mesos</strong>.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS I POSTERIOR REEMBOSSAMENT</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que, en cas d'haver adquirit el seu medicament sense prescripció en recepta de MUGEJU, poden sol·licitar posteriorment un reembossament a través de la prestació de reintegrament de gastos de farmàcia (detallat en la pàgina web), sempre que el medicament estiga finançat pel sistema nacional de salut. Per a açò, ha de presentar una factura original de l'oficina de farmàcia  i informe mèdic o prescripció, una vegada que puguen aconseguir-ho.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>MUTUALISTES EN TRACTAMENT AMB HIDROXICLOROQUINA I CLOROQUINA</strong></o></p> <p class="text-align-justify">L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha indicat, en el marc de l'estat d'alarma en què ens trobem, que les prescripcions de medicaments que continguen hidroxicloroquina/cloroquina com són els medicaments: Dolquine, Xanban, HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo Union, i Resochin, han de realitzar-se en les receptes oficials i ha d'acreditar-se que el pacient complix els requisits establits per a la seua prescripció.</p> <p class="text-align-justify">Des de MUGEJU s'han remès per correu electrònic als mutualistes afectats una Declaració Responsable expedida per la Gerent d'este organisme, per a ser presentada -juntament amb la recepta oficial de MUGEJU correctament emplenada- en l'oficina de farmàcia per a la dispensació de qualsevol dels medicaments assenyalats anteriorment.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes afectats per esta mesura que no hagueren rebut la Declaració Responsable han d'indicar-ho a través de correu electrònic: <a href="maito: farmacia.mugeju@lista.justicia.es" title="mailto: farmacia.mugeju@lista.justicia.es">farmacia.mugeju@lista.justicia.es</a><. /p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/61" hreflang="és">Estat d'Alarma</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/57" hreflang="és">PMF</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titule-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titule arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma" title="Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interés</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titule-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">Informació: Mesures en l'Estat d'Alarma</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Tue, 24 Mar 2020 12:58:21 +0000 Raúl Carmona 430 at http://www.mugeju.es Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/informacion-importante-sobre-visados-de-medicamentos-y-sobre-dispensacion-de <span property="schema:name">Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-20T13:07:28+00:00">Vie, 20/03/2020 - 14:07</span> Fri, 20 Mar 2020 13:07:28 +0000 ernesto.garrot 428 at http://www.mugeju.es