Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial http://www.mugeju.es/ és Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud-de-la <span property="schema:name">Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-27T18:07:22+00:00">Vie, 27/03/2020 - 19:07</span> Fri, 27 Mar 2020 18:07:22 +0000 ernesto.garrot 434 at http://www.mugeju.es Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-todos-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud <span property="schema:name">Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-26T19:31:34+00:00">Jue, 26/03/2020 - 20:31</span> Thu, 26 Mar 2020 19:31:34 +0000 ernesto.garrot 433 at http://www.mugeju.es Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/nuevas-normas-sobre-atencion-al-publico-en-las-delegaciones-provinciales <span property="schema:name">Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-25T11:42:50+00:00">Mié, 25/03/2020 - 12:42</span> Wed, 25 Mar 2020 11:42:50 +0000 Raúl Carmona 432 at http://www.mugeju.es Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/medidas-especiales-adoptadas-por-mugeju-en-relacion-al-estado-de-alarma <span property="schema:name">Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T20:34:32+00:00">Mar, 24/03/2020 - 21:34</span> Tue, 24 Mar 2020 20:34:32 +0000 ernesto.garrot 431 at http://www.mugeju.es Mesures Especials Adoptades en Relació a l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/medidas-especiales-adoptadas-en-relacion-al-estado-de-alarma <span property="schema:name">Mesures Especials Adoptades en Relació a l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T12:58:21+00:00">Mar, 24/03/2020 - 13:58</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><o><strong>VISAT DE RECEPTES</strong></o></p> <p class="text-align-justify">A partir del dia 21 de març i durant el període de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, no serà necessari visar les receptes de MUGEJU, per la qual cosa durant aquest període, els mutualistes <strong>poden acudir directament a la farmàcia per obtenir aquells medicaments i productes  sanitaris que necessitaven visat previ per part de MUGEJU</strong>. </p> <p class="text-align-justify">S'inclouen en aquesta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.</p> <p class="text-align-justify">Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.<br /><br /><strong><o>MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTO, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA</o></strong></p> <p class="text-align-justify">MUGEJU ha acordat <strong>ampliar els compromisos de pagament als hospitals</strong> de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencés en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment.</p> <p class="text-align-justify">MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'aquest tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.<br />  <br /><o><strong>BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Quan un mutualista hagi de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb COVID-19 i no pugui sortir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seva comunitat autònoma,  prevists per a informació sobre coronavirus.</p> <p class="text-align-justify">Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels serveis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servei públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Aquests parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius</strong> per evitar que el pacient es vegi obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar aquesta circumstància a l'òrgan de personal que correspongui, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).</p> <p class="text-align-justify">Els codis a utilitzar són els indicats per a aquest procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:</p> <ul><li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2</li> <li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82</li> </ul><p class="text-align-justify"><o><strong>HORMONA DEL CREIXEMENT</strong></o></p> <p class="text-align-justify">El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que <strong>els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats</strong> pel Comitè Assessor i els seguiments anuals del qual hagin de <strong>ser renovats durant el mes de març o posteriors</strong> mentre duri l'estat d'alarma, <strong>tindran un termini addicional de validesa de tres mesos</strong>.</p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/61" hreflang="és">Estat d'Alarma</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/57" hreflang="és">PMF</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="FAQs Mesurades MUGEJU Estat Alerta" title="FAQs Mesurades MUGEJU Estat Alerta" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titulo-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">FAQs Mesurades MUGEJU Estat Alerta</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Tue, 24 Mar 2020 12:58:21 +0000 Raúl Carmona 430 at http://www.mugeju.es Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/informacion-importante-sobre-visados-de-medicamentos-y-sobre-dispensacion-de <span property="schema:name">Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-20T13:07:28+00:00">Vie, 20/03/2020 - 14:07</span> Fri, 20 Mar 2020 13:07:28 +0000 ernesto.garrot 428 at http://www.mugeju.es Preguntes Freqüents Sobre Inici de Tràmits Online http://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica <span property="schema:name">Preguntes Freqüents Sobre Inici de Tràmits Online</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-19T10:25:38+00:00">Jue, 19/03/2020 - 11:25</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-center" style="margin-bottom: 11px;"><strong><a href="http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/faqs_tram_electronica/faq_v30.pdf" target="_blank" title="FAQs Tramitació Electrònica PDF">Descarregar FAQs en PDF</a><. /strong> <a name="_Toc35417984" aneu="_Toc35417984"></a></p> <ol aneu="PMF1"><li style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%; break-before: page;"><a name="_Toc35417984" aneu="_Toc35417984"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és una Seu Electrònica?</span></b></font></font></font></li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Una Seu Electrònica permet l'accés dels ciutadans a tota la informació, procediments, tràmits i serveis que estan disponibles electrònicament en l'àmbit de l'Administració. Aporten als ciutadans garanties de plena certesa i seguretat en les seves relacions amb els diferents organismes públics, institucions i unitats administratives.</span></font></font></font></p> <div style="float:center;width:100%;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-center" /></a></div> <ol aneu="PMF2" start="2"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417985" aneu="_Toc35417985"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>A qui està dirigida la Seu Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>A tots els ciutadans que vulguin interactuar amb la Mutualitat General Judicial a través d'Internet.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF3" start="3"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417986" aneu="_Toc35417986"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què puc realitzar a través de la Seu Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Realitzar </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>consultes </span></b></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>i </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>tràmits</span></b></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> de <forma /span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>telemàtica</span></b></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>. Un tràmit electrònic és aquell que pot realitzar-se a través d'Internet sense haver d'acudir presencialment a una oficina d'atenció al públic.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF4" start="4"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417987" aneu="_Toc35417987"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Com s'identifica una Seu Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><font size="3" style="font-size: 12pt"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">A més de per els seus logos identificatius, s'identifica mitjançant la URL. Una URL és una adreça única que identifica a la pàgina web en Internet. Para MUGEJU és </font></font></font><font color="#0070c0"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><a href="https://sedemugeju.gob.es/" title="Calmi MUGEJU">https://sedemugeju.gob.es/</a></font></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><font size="3" style="font-size: 12pt"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">La seu electrònica de MUGEJU es considera segura/segura i intercanvia informació mitjançant protocols segurs/segurs i a través dels anomenats certificats electrònics. </font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><font size="3" style="font-size: 12pt"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Per cerciorar-se</font></font><font color="#0070c0"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">, </font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>asseguri's que en la barra d'adreça del seu navegador apareix clara i correctament escrita la URL esmentada. Tingui en compte que la majoria de les vegades no s'introdueix la URL sinó que emprem un enllaç que ens porta a aquest punt. Els falsificadors de seus electròniques, sovint utilitzen el truc d'emprar un nom de seu molt semblant. És el que es coneix com “phishing”.</span></font></font></font></font></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><o><strong>NOTA:</strong></o></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%; font-family:"Segoe UI","sans-serif"mso-fareast-theme-font: minor-latin;color:#333333;mso-ansi-language:ÉS;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">En ocasions i segons el navegador que usem, la primera vegada que s'accedeix a una pàgina web, pot aparèixer un missatge d'avís de seguretat encara que el lloc al que estiguem accedint sigui segur/segur. Si li apareix una pantalla com la qual es mostra a continuació, premi sobre el botó “Avançat”:</span></p> <p class="text-align-center" new="" roman="" style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><img alt="Advertiment de seguretat" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/excepcionffox01.jpg" /></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis="">La pantalla canviarà a la següent:</p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><img alt="Advertiment de seguretat - avançat" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/excepcionffox02.jpg" /></p> <p style="margin-top:14px; margin-bottom:10px; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333">Fixi's que el lloc segueix sent al que vostè estava accedint, és a dir, </span></span></span></span><a href="http://www.mugeju.es" style="color:blue; text-decoration:underline"><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif"">www.mugeju.es</span></span></span></a><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333"> per a la pàgina web i </span></span></span></span><a href="https://sedemugeju.gob.es/" style="color:blue; text-decoration:underline">sedemugeju.gob.es</a> <span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333">per a la seu electrònica. </span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top:14px; margin-bottom:10px; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333">També pot prémer a veure el certificat i assegurar-se que el certificat és de l'entitat en la qual està entrant. En la imatge inferior pot veure la informació d'un certificat d'exemple:</span></span></span></span></span></span></p> <p class="text-align-center" style="margin-top: 14px; margin-bottom: 10px;"><img alt="Certificat seu" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/excepcionffox03.jpg" /></p> <p style="margin-top:14px; margin-bottom:10px; text-align:justify"><span style="font-size:12pt"><span><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333">Una vegada verificat que és tot correcte, pot prémer en el botó “Acceptar el risc i continuar” de la part inferior de la pantalla.</span></span></span></span></span></span></p> <p style="margin-top: 0.38cm; margin-bottom: 0.26cm; line-height: 100%;><font face=" estafis=""><span style="font-size:10.5pt"><span><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Segoe UI","sans-serif""><span style="color:#333333">En successives visites al lloc en el qual se li va mostrar l'advertiment de seguretat no tornarà a aparèixer aquest avís. Si es neteja la informació de “Cookies i dades del lloc” del seu navegador pot ser que li torni a aparèixer l'advertiment i haurà de tornar a fer les verificacions de seguretat aquí explicades.</span></span></span></span></span></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF5" start="5"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417988" aneu="_Toc35417988"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>És segur realitzar un tràmit a través de la Seu Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Si. Els mecanismes de seguretat emprats a la seu, tant d'identificació com de xifrat de comunicacions, asseguren aquest extrem. La</span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> connexió segura/segura a una seu electrònica implica:</font></font></font></p> <ul><li> <p style="margin-right: 0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;><font color="><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Identificar a la seu</font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> de forma segura/segura, evitant confusions i/o falsificacions.</font></font></font></p> </li> <li> <p style="margin-right: 0.85cm; margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;><font color="><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">Xifrar el tráfico</font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"> de dades entre el navegador i la seu electrònica</font></font></font></p> </li> </ul><div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF6" start="6"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417989" aneu="_Toc35417989"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Accés als tràmits electrònics</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>La Seu Electrònica ofereix accés segur/segur als serveis en línia a través de la </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>plataforma Cl@ve</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>, per a la identificació i autenticació dels ciutadans.  Per a això s'ofereixen tres possibilitats d'identificació del ciutadà:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a href="https://clave.gob.es/clave_home/pin24h.html" title="Cl@ve PIN"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Cl@ve PIN.</span></font></font></font></a></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave-permanente.html" title="Clau Permanent"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Cl@ve permanent.</span></font></font></font></a></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>DNIe/Certificat electrònic.</span></font></font></font></p> </li> </ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Nota Important:</span></b></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a> no és un servei de MUGEJU, sinó un servei comú per a tota l'Administració Pública. Per tant, si experimenta problemes amb <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a>, li preguem que es posi en contacte amb l'equip de suport d'href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" <title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a> a través de:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Per telèfon, cridant al telèfon 060</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Deixant un missatge en la bústia: </span></font></font></font></p> </li> </ul><p align="justify" style="margin-left: 1.48cm; margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a href="https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/claveciudadanos"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/claveciudadanos</span></font></font></font></a></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417990" aneu="_Toc35417990"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Si desitja obtenir més informació sobre la plataforma <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a>, consulti la pàgina de </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>plataforma Cl@ve.</span></font></font></a></o></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF7" start="7"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és un certificat electrònic?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Un certificat electrònic és un document electrònic, emès i signat per una autoritat de certificació. Identifica unívocament a una persona i conté, entre altres elements el seu nom complet i NIF. </span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF8" start="8"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417991" aneu="_Toc35417991"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Quins certificats electrònics s'admeten a la seu electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>MUGEJU admet certificats electrònics reconeguts per la plataforma <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a>, tant en suport programari com en suport maquinari (targetes intel·ligents o smart cards com el DNI Electrònic espanyol).</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF9" start="9"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417992" aneu="_Toc35417992"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és <a href="https://clave.gob.es/clave_home/pin24h.html" title="Cl@ve PIN">Cl@ve PIN</a><? /span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>És un dels sistemes d'identificació basat en claus concertades que ofereix <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave.html" title="Plataforma Cl@ve">Cl@ve</a><. /span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Es tracta d'un sistema de contrasenya de validesa molt limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Per poder utilitzar aquestes claus concertades els ciutadans hauran de </span></font></font></font><a href="https://clave.gob.es/clave_home/registro.html"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">registrar-se </font></font></font></a><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Consulti la </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://clave.gob.es/clave_home/registro/como-puedo-registrarme.html" title="Com registrar-se en Cl@ve"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>pagina de registre de Cl@ve</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> para més informació de com registrar-se.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF10" start="10"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417993" aneu="_Toc35417993"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és <a href="https://clave.gob.es/clave_home/clave-permanente.html" title="Cl@ve Permanent">Cl@ve permanent</a><? /span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>És un sistema de contrasenyes, amb més durada que l'a <href="https://clave.gob.es/clave_home/pin24h.html" title="Cl@ve PIN">Cl@ve PIN</a>, però no il·limitada, orientat a usuaris habituals. Es correspon amb un sistema d'accés mitjançant </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>usuari i contrasenya, reforçat amb claus d'un sol ús per SMS.</span></o></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Per poder utilitzar aquestes claus concertades els ciutadans hauran de </span></font></font></font><a href="https://clave.gob.es/clave_home/registro.html"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt">registrar-se </font></font></font></a><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>prèviament en el sistema, aportant les dades de caràcter personal necessaris. </span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Consulti la </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://clave.gob.es/clave_home/registro/como-puedo-registrarme.html" title="Com registrar-se en Cl@ve"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>pàgina de registre de Cl@ve</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> para més informació de com registrar-se.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF11" start="11"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417994" aneu="_Toc35417994"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Com puc obtenir un certificat electrònic?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>El procés d'obtenció d'un certificat electrònic varia en funció de qui és l'entitat que ho expedeix. Si, per exemple, desitja obtenir el certificat de la <a href="https://www.cert.fnmt.es/certificados" title="Ceres - FNMT">Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)</a>, ha de seguir aquests passos:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i><o><span>Sol·licitud del certificat electrònic</span></o></i></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> a través de la pàgina web de l'entitat. Premi 'Certificat d'usuari' i segueixi els passos que se li indiquen. Necessitarà introduir una sèrie de dades personals. En acabar, obtindrà un </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>codi de sol·licitud associat</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> al seu certificat.</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i><o><span>Acreditació de la identitat</span></o></i></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>: amb el codi de sol·licitud obtingut en el pas anterior i la seva corresponent identificació </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>ha de presentar-se en una oficina de registre</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> per formalitzar la seva petició de forma presencial.</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><i><o><span>Obtenció del certificat electrònic</span></o></i></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>: una vegada acreditada la seva identitat en l'oficina de registre, podrà </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>descarregar el seu certificat</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> des de la pàgina web accedint a la pestanya de 'Descàrrega del certificat'. Se li requerirà el seu NIF o NIE i el codi de sol·licitud obtingut en el primer pas. IMPORTENTE: la sol·licitud i </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>l'obtenció del certificat han de fer-se des del mateix ordinador i usuari</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>.</span></font></font></font></p> </li> </ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Si volgués obtenir el seu certificat en una targeta criptogràfica, haurà de fer-se amb una i amb un </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>lector de targetes</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> en cas que el seu ordinador no tingui. A més, haurà d'instal·lar primer el certificat arrel de la FNMT i instal·lar el programari que haurà rebut amb la targeta. A partir d'aquí, els passos que haurà de realitzar per obtenir el certificat són els mateixos que s'han especificat més amunt amb la diferència que la sol·licitud i la descàrrega han de fer-se amb la targeta col·locada en el lector. Així mateix, per al primer pas, haurà de triar a la pàgina web 'Certificat d'usuari en targeta criptogràfica' en comptes de 'Certificat d'usuari'.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Altres entitats emissores de certificats qualificats són, per exemple, </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://desa3w.camerfirma.com:5443/" title="Camerfirma"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Camerfirma</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>, la </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="http://www.ancert.com/" title="Agència Notarial de Certificació"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Agència Notarial de Certificació</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> o la </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://www.accv.es/" title="Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Pot consultar la relació completa de Prestadors de Serveis de Confiança </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://sede.minetur.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>AQUÍ</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En <a href="https://youtu.be/p19j0topiks" target="_blank" title="Com obtenir un certificat digital (FNMT)">aquest enllaç</a> pot veure un vídeo de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) en el qual s'explica pas a pas com obtenir un certificat digital.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF12" start="12"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417995" aneu="_Toc35417995"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Com instal·lar un certificat electrònic?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>La instal·lació del certificat electrònic que hem escollit d'exemple, el de la FNMT, es realitzarà de manera automàtica en l'ordinador o en la targeta en prémer el botó de 'Enviar petició' en 'Descàrrega de certificat' (pas 3).</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Per comprovar que el certificat s'ha instal·lat correctament en cas de certificat de programari, pot fer-ho de la següent manera:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><b><span>Internet Explorer</span></b></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> (pot variar segons la versió) vagi a Eines / Opcions d'Internet / Contingut / Certificats…</span></font></font></font><br />  </p> <figuri role="group" class="align-center"><img alt="IExplorer-01.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/iexplorer-01.png" /><figcaption>Seleccionar "Opcions d'Internet"</figcaption></figuri><p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"> </p> <br /><figuri role="group" class="align-center"><img alt="IExplorer-02.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/iexplorer-02.png" /><figcaption>Seleccioni "Contingut" i després "Certificats".</figcaption></figuri><p style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"> </p> <br /><figuri role="group" class="align-center"><img alt="IExplorer-03.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/iexplorer-03.png" /><figcaption>En aquesta pantalla se li mostren els certificats instal·lats.</figcaption></figuri><p> </p> </li> </ul><ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><b><span>Firefox</span></b></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span> </span></b></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>(pot variar segons la versió) vagi a Eines / Opcions / Avançat / Xifrat / Veure Certificats…</span></font></font></font><br />  </p> <figuri role="group"><img alt="Firefox-01.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/firefox-01.png" /><figcaption>Seleccionis "Eines" i després "Opcions"</figcaption></figuri><br /><figuri role="group"><img alt="Firefox-02.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/firefox-02.png" /><figcaption>Seleccioni "Privadesa i Seguretat" i després "Veure certificats...".</figcaption></figuri><br /><figuri role="group"><img alt="Firefox-03.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/firefox-03.png" /><figcaption>En aquesta pantalla se li mostren els certificats que té instal·lats.</figcaption></figuri><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"> </p> </li> </ul><ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><b><span>Chrome</span></b></o><span> (pot variar segons la versió) vagi a Configuració / Privadesa seguretat / Més / Gestionar Certificats</span></font></font></font><br /><figuri role="group"><img alt="Chrome-01.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/chrome-01.png" /><figcaption>Desplegui el menú d'opcions i premi "Configuració".</figcaption></figuri><br /><br /><figuri role="group"><img alt="Chrome-02.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/chrome-02.png" /><figcaption>Seleccioni "Privadesa i seguretat" i després "Més".</figcaption></figuri><br /><br /><figuri role="group"><img alt="Chrome-03.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/chrome-03.png" /><figcaption>Baixi per veure totes les opcions i premi sobre "Administrar certificats".</figcaption></figuri><br /><figuri role="group"><img alt="IExplorer-03.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/iexplorer-03.png" /><figcaption>En aquesta pantalla se li mostren els certificats que té instal·lats.</figcaption></figuri></p> </li> </ul><ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%">En <><o strong>Opera</strong></o> prémer en el botó de vagi a Fàcil Configuració / Anar a la configuració del navegador / Avançat / Configurar certificat:<br />  </p> <figuri role="group"><img alt="Opera01.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/opera01.png" /><figcaption>Prémer en "Fàcil configuració" i després anar fins al final del menú mostrat per prémer "Anar a configuració del navegador".</figcaption></figuri><br /><figuri role="group"><img alt="Opera02.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/opera02.png" /><figcaption>Seguidament premi en "Avançat" i després cerqui més a baix l'opció "Gestionar certificats" dins de l'apartat de "Privadesa i Seguretat".</figcaption></figuri><br /><figuri role="group"><img alt="IExplorer-03.png" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/iexplorer-03.png" /><figcaption>En aquesta pantalla se li mostraran els certificats que té instal·lats.</figcaption></figuri><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"> </p> </li> </ul><div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF13" start="13"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417996" aneu="_Toc35417996"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Com renovar el seu certificat electrònic?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>El seu certificat té un període de validesa que podrà comprovar en el menú de consulta de la propietat de certificat del seu navegador. Quan la data d'expiració estigui propera, necessitarà posar-se en contacte amb l'autoritat de certificació emissora a través dels mitjans que aquesta habiliti per sol·licitar l'emissió d'un altre certificat amb un nou període de validesa.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En el cas que desitgi renovar el seu certificat de la FNMT, des dels dos mesos anteriors a la caducitat pot fer-ho sense necessitat d'anar personalment a una oficina de registre. Els passos que ha de seguir són els següents:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Anar <a la /span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/renovar"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>pàgina web de la FNMT i sol·licitar la renovació</span></font></font></a></o></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> des del navegador on actualment té instal·lat el certificat que va a caducar.</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Uns minuts després podrà descarregar el certificat renovat des d'aquesta pàgina web.</span></font></font></font></p> </li> </ul><div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF14" start="14"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417997" aneu="_Toc35417997"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és la Signatura Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>És un conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associats a un document electrònic i les funcions bàsiques del qual són: </span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>-Identificar al signatari de manera inequívoca</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>-Assegurar, a més, la integritat del document signat.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>En el cas de MUGEJU, és el mitjà que facilita la seva Seu electrònica perquè el ciutadà autentiqui la seva identitat i realitzi els tràmits electrònics oportuns. Com per exemple, una sol·licitud d'una prestació o l'aportació de documentació, garantint l'enviament de la mateixa al registre electrònic del MUGEJU.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF15" start="15"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417998" aneu="_Toc35417998"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Quines garanties jurídiques atorga la Signatura Electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>La signatura electrònica </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>s'equipara legalment a la signatura manuscrita</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> sempre que s'empri un certificat electrònic reconegut.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF16" start="16"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35417999" aneu="_Toc35417999"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Es requereix Signatura Electrònica per a tots els tràmits electrònics?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>No. No tots els tràmits electrònics requereixen signatura. Per exemple, pot sol·licitar talonaris de receptes o talonaris de baixes sense signatura electrònica.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF17" start="17"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418000" aneu="_Toc35418000"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què es requereix per poder realitzar la signatura electrònica?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Per a aquells tràmits en els quals es requereixi signatura electrònica per part del ciutadà, es requeriran els següents elements:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Certificat electrònic reconegut</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Tenir instal·lat en ordinador el programa anomenat Autofirma. Únicament s'admet signatura electrònica a través d'Autofirma.</span></font></font></font></p> </li> </ul><div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF18" start="18"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418001" aneu="_Toc35418001"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Què és Autofirma?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>És una aplicació de signatura electrònica desenvolupada pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En poder ser executada des del navegador, permet la signatura en pàgines d'Administració Electrònica quan es requereix la signatura en un procediment administratiu. Pot </span></font></font></font><font color="#0000ff"><o><a href="https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>descarregar autofirma des d'AQUÍ</span></font></font></a></o></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF19" start="19"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418002" aneu="_Toc35418002"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>El procés de sol·licitud telemàtic d'una prestació implica sempre els següents passos:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>Emplenar l'imprès</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> de sol·licitud de la prestació corresponent. Se li sol·licitarà emplenar determinats dades a través d'un formulari.</span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>Aportar documentació</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> complementària. L'aportació d'aquests documents, segons el cas, pot ser obligatòria o opcional. </span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>Registrar electrònicament</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span> la sol·licitud i la documentació aportada. </span></font></font></font></p> </li> </ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Depenent del tipus de procés de sol·licitud, es podrà requerir que ferma electrònicament la documentació aportada.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Una vegada registrada la sol·licitud i la documentació aportada, es mostrarà una pantalla que indicarà:</span></font></font></font></p> <ul><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Que el procés de sol·licitud s'ha dut a terme amb èxit. </span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Nombre de registre oficial </span></font></font></font></p> </li> <li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Nombre d'expedient electrònic. </span></font></font></font></p> </li> </ul><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>A més rebrà per correu electrònic un justificant de registre electrònic.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF20" start="20"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418003" aneu="_Toc35418003"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Procés de sol·licitud de Prestacions Complementàries</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>El procés de sol·licitud telemàtic de Prestacions Complementaris implica els passos detallats en la secció “Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions”.</span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Únicament han d'aportar-se les dades sol·licitades. No és necessari especificar amb detall el tipus d'ajuda sol·licitada, ja que els tramitadors ho inferiran a partir de la documentació aportada.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF21" start="21"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418004" aneu="_Toc35418004"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Aportació de factures en processos de sol·licitud de prestacions</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Les factures que s'aportin en un procés de sol·licitud han d'escanejar-se individualment, és a dir, NO S'ADMETEN diverses factures en un únic fitxer. </span></font></font></font></p> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>L'aportació telemàtica de les factures no li eximeix de l'obligació de custodiar aquestes factures. Aquestes podran ser-li exigides en format original més endavant.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <ol aneu="PMF22" start="22"><li> <p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><a name="_Toc35418005" aneu="_Toc35418005"></a> <font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><b><span>Com saber si el procés de sol·licitud ha finalitzat amb èxit?</span></b></font></font></font></p> </li> </ol><p align="justify" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>Tal com s'ha explicat en la secció “Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions”, una vegada finalitzat amb èxit el procés de sol·licitud es mostrarà un </span></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><o><span>nombre de registre i un nombre d'expedient</span></o></font></font></font><font color="#333333"><font face="Segoe UI, serif"><font size="2" style="font-size: 10pt"><span>. A més rebrà un correu electrònic amb el justificant de registre electrònic, el qual també podrà ser descarregat des de la Seu Electrònica.</span></font></font></font></p> <div style="float:left;width:50%;"> <div style="padding-right:2px;"><a href="#PMF1" title="Pujar"><img alt="Anar a dalt de la pàgina" data-entity-type="" data-entity-uuid="" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/subir_ssa.png" class="align-right" /></a></div> </div> <div style="float:left;width:10%;"> <div style="padding-left:2px;"><a href="https://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica" title="Tornar a l'Índex"><img alt="Tornar a l'Índex" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="25" src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/faqs_tram_electronica/indice_ssa.png" width="25" class="align-left" /></a></div> </div> <div style="clear: both;"> </div> <p class="text-align-center" style="margin-bottom: 0.28cm; line-height: 108%"><strong><a href="http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/faqs_tram_electronica/faq_v30.pdf" target="_blank" title="FAQs Tramitació Electrònica PDF">Descarregar FAQs en PDF</a><. /strong></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/57" hreflang="és">PMF</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/58" hreflang="és">Tramitació Electrònica</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/59" hreflang="és">Seu</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 19 Mar 2020 10:25:38 +0000 Raúl Carmona 427 at http://www.mugeju.es Preguntes Freqüents Sobre Inici de Tràmits Online http://www.mugeju.es/indice-faqs-tramitacion-electronica <span property="schema:name">Preguntes Freqüents Sobre Inici de Tràmits Online</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-19T09:51:11+00:00">Jue, 19/03/2020 - 10:51</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-center"><strong><a href="http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/faqs_tram_electronica/faq_v30.pdf" target="_blank" title="FAQs Tramitació Electrònica PDF">Descarregar FAQs en PDF</a><. /strong></p> <p class="text-align-center"> </p> <p>1. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF1" title="Anar a la pregunta">Què és una Seu Electrònica?</a></p> <p>2. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF2" title="Anar a la pregunta.">A qui està dirigida la Seu Electrònica?</a></p> <p>3. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF3" title="Anar a la pregunta.">Què puc realitzar a través de la Seu Electrònica?</a></p> <p>4. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF4">Com s'identifica una Seu Electrònica?</a></p> <p>5. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF5" title="Anar a la pregunta.">És segur realitzar un tràmit a través de la Seu Electrònica?</a></p> <p>6. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF6" title="Anar a la pregunta.">Accés als tràmits electrònics.</a></p> <p>7. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF7" title="Anar a la pregunta.">Què és un certificat electrònic?</a></p> <p>8. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF8" title="Anar a la pregunta.">Quins certificats electrònics s'admeten a la seu electrònica?</a></p> <p>9. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF9" title="Anar a la pregunta.">Què és Cl@ve PIN?</a></p> <p>10. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF10" title="Anar a la pregunta.">Què és Cl@ve permanent?</a></p> <p>11. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF11" title="Anar a la pregunta.">Com puc obtenir un certificat electrònic?</a></p> <p>12. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF12" title="Anar a la pregunta.">Com instal·lar un certificat electrònic?</a></p> <p>13. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF13" title="Anar a la pregunta.">Com renovar el seu certificat electrònic?</a></p> <p>14. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF14" title="Anar a la pregunta.">Què és la Signatura Electrònica?</a></p> <p>15. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF15" title="Anar a la pregunta.">Quines garanties jurídiques atorga la Signatura Electrònica?</a></p> <p>16. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF16" title="Anar a la pregunta.">Es requereix Signatura Electrònica per a tots els tràmits electrònics?</a></p> <p>17. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF17" title="Anar a la pregunta.">Què es requereix per poder realitzar la signatura electrònica?</a></p> <p>18. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF18" title="Anar a la pregunta.">Què és Autofirma?</a></p> <p>19. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF19" title="Anar a la pregunta.">Passos comuns en processos de sol·licitud de prestacions.</a></p> <p>20. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF20" title="Anar a la pregunta.">Procés de sol·licitud de Prestacions Complementàries.</a></p> <p>21. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF21" title="Anar a la pregunta.">Aportació de factures en processos de sol·licitud de prestacions.</a></p> <p>22. <a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF22" title="Anar al pregunta.">Com saber si el procés de sol·licitud ha finalitzat amb èxit?</a></p> <p> </p> <p class="text-align-center"><strong><a href="http://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/faqs_tram_electronica/faq_v30.pdf" target="_blank" title="FAQs Tramitació Electrònica PDF">Descarregar FAQs en PDF</a><. /strong></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/57" hreflang="és">PMF</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/58" hreflang="és">Tramitació Electrònica</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/59" hreflang="és">Seu</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/icono-destacado-faq1_0.png" width="65" height="65" alt="Preguntes freqüents" title="Preguntes freqüents" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titulo-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">FAQs Inicio de Tràmits Online</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 19 Mar 2020 09:51:11 +0000 Raúl Carmona 426 at http://www.mugeju.es Nota Informativa sobre Delegacions Provincials http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/nota-informativa-sobre-delegaciones-provinciales <span property="schema:name">Nota Informativa sobre Delegacions Provincials</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6849" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">fernando.meseguer</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-18T10:00:39+00:00">Mié, 18/03/2020 - 11:00</span> Wed, 18 Mar 2020 10:00:39 +0000 fernando.meseguer 425 at http://www.mugeju.es Serveis mínims en MUGEJU http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/servicios-minimos-en-mugeju <span property="schema:name">Serveis mínims en MUGEJU</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-16T15:39:57+00:00">Lun, 16/03/2020 - 16:39</span> Mon, 16 Mar 2020 15:39:57 +0000 ernesto.garrot 424 at http://www.mugeju.es