Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012) psikoterapia tratamendua arautzen du, eta laguntza edo diru-laguntza logopedia ospitalizazio psikiatrikoa atxikitako gastuetarako mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La Resolución de 9 de enero de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Enero de 2013) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, dirulaguntza edota psikoterapia tratamendua arautzen duena, logopedia - edo mutualista atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, psikoterapia tratamendua arautzen dituen laguntzak, logopedia, mutualista edo atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa, autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2015Eko abenduaren 15eko erabakia (BOE, 304, 2015eko abenduaren 21ean) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 23 de febrero de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017) , Mutualitate Orokor Judizialak aldatzen dauan abenduaren 19koa, 2012ko laguntzak arautzen dituen logopedia tratamendua eta laguntza ordaintzeko, psikoterapia ospitalizazio psikiatrikoa eta osasun zerbitzu publikoetako mutualista dauden autonomia-erkidegoetan.

Prestazio honen helburua da diru-laguntza jasotzeko edota psikoterapia tratamendua hartzeko mutualista eta logopedia jasotzen Mutualitate Orokor Judizialak.

 

ESKAERA AURKEZTU BEHARREKO SEGÚN DOCUMENTACIÓN MODALITATEAN:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga adierazpena Última (famili unitateko edo, hala badagokio, itzulketa - edo zerga administrazioak egindako likidazioaren ondorio igorritako. Deklaratzera behartuta ez badago, zerga administrazioak ez duela egiaztatzen duen agiria eta diru-sarreren aitorpena aurkezten dituzten zerga administrazioan eta egozpenak Oso-osorik.

b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones percibidas que estén exentas o que no estén sujetas a tributación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción de tratamiento de psicoterapia por un psiquiatra de la entidad médica o del servicio público de salud, con descripción de la patología susceptible de tratamiento psicológico.

b) urteko Txostena egin eta patologiaren bat jasotzen duen tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción del pediatra, otorrinolaringólogo o neurólogo de la entidad médica o del servicio público de salud con descripción de la patología que presenta y codificación según la CIE-9.

b) urteko Txostena. bertan, egindako patologiaren tratamendu logopeda.

c) jatorrizko fakturak.

 

Laguntza hauen gehienezko zenbatekoak ezingo du gainditu urte natural bakoitzeko 350 euro.

 

Prestazioa eskatzeko inprimakia ezarri duen Mutualitate Orokor Judizialak ofiziala egingo da, eta bertan adierazten du dokumentazioarekin batera.