Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012)  regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (2007ko urtarrilaren 29ko BOE, 25. zk.) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

La 2013Ko urtarrilaren 29ko erabakia (BOE, 2013ko otsailaren 20an, 44. zk.) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La 2015Eko abenduaren 15eko erabakia (BOE, 304, 2015eko abenduaren 21ean) , Mutualitate Orokor Judizialak, partzialki aldatzen du 2012ko abenduaren 19koa, laguntzak arautzen dituen edo logopedia tratamendua, psikoterapia eta atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2007Ko otsailaren 23ko ebazpena (51. 2017ko martxoaren 1 zenbakidun eao) , Mutualitate Orokor Judizialak aldatzen dauan abenduaren 19koa, 2012ko laguntzak arautzen dituen logopedia tratamendua eta laguntza ordaintzeko, psikoterapia ospitalizazio psikiatrikoa eta osasun zerbitzu publikoetako mutualista dauden autonomia-erkidegoetan.

Esta prestación tiene por objeto el abono de una ayuda económica para atender el tratamiento de psicoterapia y/o logopedia de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial.

 

ESKAERA AURKEZTU BEHARREKO SEGÚN DOCUMENTACIÓN MODALITATEAN:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga adierazpena Última (famili unitateko edo, hala badagokio, itzulketa - edo zerga administrazioak egindako likidazioaren ondorio igorritako. Deklaratzera behartuta ez badago, zerga administrazioak ez duela egiaztatzen duen agiria eta diru-sarreren aitorpena aurkezten dituzten zerga administrazioan eta egozpenak Oso-osorik.

b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones percibidas que estén exentas o que no estén sujetas a tributación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Preskripzioa psikoterapiako tratamendua (mediku psikiatra batek edo osasun zerbitzu publikoko erakundeak eta patologiaren tratamendu psikologikoa deskribatzen den.

b) urteko Txostena egin eta patologiaren bat jasotzen duen tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Preskripzioa (pediatra) erakundearen urteko mediku otorrinolaringologoa neurologo edo osasun zerbitzu publikoak edo patologiaren arabera aurkezten duen kodea eta deskribapena, CIE-9.

b) urteko Txostena. bertan, egindako patologiaren tratamendu logopeda.

c) jatorrizko fakturak.

 

El importe máximo de estas ayudas no podrá superar 350 euros por año natural.

 

Prestazioa eskatzeko inprimakia ezarri duen Mutualitate Orokor Judizialak ofiziala egingo da, eta bertan adierazten du dokumentazioarekin batera.