Ospitalizazio psikiatrikoa, laguntza

Zerbitzu hau gomendatu

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012) ospitalizazio psikiatrikoa mutualista, laguntza arautzen dituen autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La Resolución de 9 de enero de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Enero de 2013) , Mutualitate Orokor Judizialak, okerrak zuzentzen duen 2012ko abenduaren 19ko ere, dirulaguntza edota psikoterapia tratamendua arautzen duena, logopedia - edo mutualista atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La 2013Ko urtarrilaren 29ko erabakia (BOE, 2013ko otsailaren 20an, 44. zk.) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Prestazio honen helburua gastuak ordaintzeko diru-laguntza ordaintzeko erregimenean edo eguneko ospitale batean ospitalizazio psikiatrikoa mutualista Mutualitate Orokor Judizialak eta onuradunak. adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Laguntzaren kopurua% 50 izango da gehienez ere, 800 euro hileko, fakturako egotea.

La solicitud de la prestación se hará cumplimentando el impreso oficial establecido por la mutualidad General Judicial, acompañada de la documentación que en la misma se indica.