Prestacións Complementarias: dentarias, oftalmológicas e outras.

Recomendar esta prestación

A Mutualidade Xeral Xudicial concede axudas económicas para compra ou aluguer dunha serie de produtos ortopédicos, mesmo reparacións no seu caso, contidos no catálogo de material ortoprotésico, no que ademais se regulan os períodos de carencia e a contía das axudas. BOE de 23 de maio de 2008.

As prescricións dos produtos incluídos no catálogo de material ortoprotésico de Mugeju, deberán ser sempre realizadas por un médico especialista na materia correspondente á patoloxía, e que estea concertado coa Entidade Médica á que se atope adscrito o titular.

Para os artigos cuxa financiamento leve a cabo “segundo orzamento” esixirase a presentación de dous orzamentos distintos, financiándose a factura que corresponde ao menor dos dous.

Así mesmo, Mugeju concede axudas económicas para prestacións dentarias, oftalmológicas e outras prestacións sanitarias. (BOE de data 29 de decembro de 2012) que inclúe a contía das axudas e os períodos de carencia das mesmas.