Prestacions Complementàries: dentarias, oftalmológicas i unes altres.

Recomanar esta prestació

La Mutualitat General Judicial concedix ajudes econòmiques per a compra o lloguer d'una sèrie de productes ortopédicos, fins i tot reparacions si escau, continguts en el catàleg de material ortoprotésico, en el qual a més es regulen els períodes de manca i la quantia de les ajudes. BOE de 23 de maig de 2008.

Les prescripcions dels productes inclosos en el catàleg de material ortoprotésico de Mugeju, hauran de ser sempre realitzades per un metge especialista en la matèria corresponent a la patologia, i que estiga concertat amb l'Entitat Mèdica a la qual es trobe adscrit el titular.

Per als articles el finançament dels quals es duga a terme “segons pressupost” s'exigirà la presentació de dos pressupostos diferents, finançant-se la factura que correspon al menor dels dos.

Així mateix, Mugeju concedix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries. (BOE de data 29 de desembre de 2012) que inclou la quantia de les ajudes i els períodes de carència de les mateixes.