Ospitaleko medikamentu ematekoak, zigilukupoia gabe

Zerbitzu hau gomendatu

Medikuaren preskripzioa, eta mutualista, sendagaiak emateko honako hauek jakinarazi behar zaio, MUGEJU farmakokinetika klinikoa, medikuak eta ospitaleko urteko txostena aurkezteko agindu hau burutuko duen botika hartzea.


Baimena ematea (ospitaleko farmazia ospitalarioko adierazten da orduan, MUGEJU eta Erakundearen urteko kostua urteko fakturazioaren al agindutako tratamendua, gehienez urtebeteko epealdian, horretarako baimena berritzea, hala badagokie, bertan burutu arte.


Oso garrantzitsua da faktura bidali ospitalean ospitaleko sendagaiak banatzeko bakoitzarekin kentzearen frogagiria zigilukupoia ez zuen sinatu behar du eta, hala denean, hartu duen gaixo edo mutualista medikazioa ospitale-farmaziako, bere izenean.


Izan ere, eredu hori descargarse frogagiria: