Financiaci?n dels medicaments

Recomanar aquesta prestaci?n

Amb car?cter general l'aportaci?n econ?mica del mutualista en l'oficina de farm?cia ?s del 30% sobre el preu de venda al p?blico dels medicaments prescrits en receptes de Mugeju.

Aix? mateix existeixen alguns medicaments exempts d'aportaci?n i uns altres amb aportaci?n redu?da per al mutualista d'un 10% sobre el preu de venda al p?blico, sense que l'import total de l'aportaci?n pugui excedir de 4,24 euros per env?s.