Osasun-laguntzaren arloko erreklamazioak

Zerbitzu hau gomendatu

Cómo reclamar en el caso de asistencia a través de las entidades médicas

Erreklamazio bat aurkez dezakete onuradunek, Mugeju entitatearen betebeharrak betetzen ari irizten badiote (osasun kontzertua.

Las reclamaciones se presentarán en la delegación provincial de Mugeju de la localidad en que hayan tenido lugar los hechos y en el caso de Madrid, ante los Servicios Centrales, acompañando cuantos documentos puedan justificar la misma.

Ondoren, kudeaketa egingo diren erakundearekin akordio batera iristeko Mugeju. Jarraituz gero, eztabaida, bilera egingo da batzorde mistoa, probintziako Mugeju-Entidad. bitariko batzordean akordiorik Ez badago, probintzia, bitariko batzordeari bidaliko zaio, azter ditzan, estatuko kasua.

Como reclamar a los servicios de salud de las CCAA o al INGESA

Erreklamazioa aurkeztu ahal dituzte onuradunek, dagokion laguntza zentroetan (ospitale, anbulatorio, Osasun zentroetan, etab.) edo dagokion autonomia-erkidegoko administrazioko eta Komunak (edo horren esparruan aplikatu beharreko prozedurari jarraituko (INGESA, Pazientearen Arreta zerbitzuak edo unitateak bidez irudian dauden osasun administrazioko izapideak errazteko.