Osasun-laguntzaren onuradunentzat Mugeju kontzertua

Orrialde hau gomendatu

Helburua da Kontzertua eskaini zuten osasun-laguntzako prestazioak Mugeju mutualistentzat eta bestelako onuradunentzat, estatu osoan. laguntza Hori emango zaie 3/2000 Legegintzako Errege dekretuan ezarritakoaren arabera, ekainak 23, Indarrean dauden legezko xedapenen testu bateratua onartzen duen gizarte segurantzaren araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak. irudian, eta Osasun orokorrari buruzko legeak; 14/16/2003 legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema nazionalaren kohesio eta kalitatearen alegia.

Aseguru Entitateek urteko Kontzertua sinatzaileak honako hauek dira:

  • Asisa, Probintziarteko Osasun-laguntza, aseguruen Sozietate anonimoa.
  • DKV Seguros y Reaseguros, Sociedad anónima Española.
  • Mapfre familia, compañía de Seguros y Reaseguros, sozietate anonimoa.
  • - Osasun Zerbitzu berria (Elkar, Mutua de Seguros a Prima Fija.
  • Sanitas, Sociedad anónima de Seguros.
  • Segurcaixa Adeslas, Sociedad anónima de Seguros y Reaseguros.