Assist?ncia sanit?ria en poblacions de menys de 20.000 habitants en els casos de mutualistes adscrits a entitats m?dicas privades

Recomanar aquesta prestaci?n

En algunes localitats rurals en les quals les entitats m?dicas no existeixen mitjans privats d'assist?ncia prim?ria, MUGEJU t? subscrits convenis amb els Serveis de Salut de les Comunitats Aut?nomas, per la prestaci?n de l'assist?ncia sanit?ria prim?ria i d'urg?ncia, amb c?rrec a les EEMM. (Conveni d'assist?ncia en el mitj? rural).


Els mutualistes i beneficiaris residents en les poblacions de menys de 20.000 habitants incloses en aquests convenis poden acudir al centre d'atenci?n prim?ria o centre de salut indicat, per rebre assist?ncia sanit?ria prim?ria, d'urg?ncia o ambdues, seg?n el contingut de cada concert.

?

  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en els annexos 1 del respectiu concert poden rebre assist?ncia sanit?ria prim?ria i d'urg?ncies, a trav?s dels serveis assistencials d'atenci?n prim?ria.?
  • Els mutualistes residents en els municipis relacionats en els annexos 2 del respectiu concert poden rebre ?nicamente assist?ncia sanit?ria d'urg?ncies, a trav?s dels serveis assistencials d'atenci?n prim?ria.

?

En la CCAA de Madrid ?nicamente es troba ?concertada l'assist?ncia d'urg?ncies.


En ning?n caso aquests convenis inclouen l'atenci?n hospital?ria.


En aquelles CCAA on no existeixi conveni d'assist?ncia en el mitj? rural i les entitats m?dicas no disposin de mitjans, els mutualistes poden acudir als mitjans assistencials disponibles, p?blicos o privats. Si el servei p?blico de salut emet una factura al mutualista per l'assist?ncia prestada, aquest deure? presentar-la a l'entitat m?dica, la qual gestionar? el seu pagament.?

??

CONVENIS D'ASSIST?NCIA EN EL MITJ? RURAL VIGENTS EN EL 2019:

  • Andaluc?a:?
    • Conveni: