Possibilitat d'elecci?n d'assist?ncia sanit?ria

Recomanar aquesta prestaci?n

Durant el mes de gener els mutualistes poden optar per rebre assist?ncia sanit?ria a trav?s d'una entitat m?dica o a trav?s dels Serveis de Salut de les CCAA o de l'INGESA, a Ceuta i Melilla.

Entitats Sanit?ria

L'assist?ncia sanit?ria es presta als mutualistes i als seus beneficiaris a trav?s de Concerts que Mugeju signatura amb entitats de segur/segur. Mugeju t? concert amb les seg?ents entitats asseguradores:

Acc?s al concert d'assist?ncia sanit?ria

Cat?logo de mitjans oferts per les entitats

Serveis de Salut de les CCAA

Els mutualistes que optin per aquesta modalitat rebre?n l'assist?ncia sanit?ria a trav?s dels mateixos mitjans i amb el mateix contingut que els beneficiaris del r?gemeguen general de la seguretat social.

Acc?s als serveis p?blicos de salut de les CCAA