Mutualista izan eta 120 egun edo gutxiagoko epealdian onuradunak

Zerbitzu hau gomendatu

2. Eta 3. motak / 04 / 18ko ebazpena dela. (05 / / 06 (2016).

Mugeju presta la asistencia sanitaria en el extranjero a través de la póliza colectiva de seguros que en la actualidad se encuentra contratada con la compañía de seguros CASER, en los siguientes supuestos:

 

a) MUTUALISTA EZ DIREN URTEKO EDO GUTXIAGOKO 120 DÍAS PERÍODO ESTATU BATEK.

Talde horrek osasun prestaziorako eskubidea izango du eduki antzekoa al espainian ematen den, horren arabera, Mugeju osasun-laguntzako zerbitzuak.

Premiazko laguntza emango zaie, eta ez kontratuan ezarritako eran eta baldintzetan demorable konpainiarekin sinatutako CASER seguros.

Estalitako joanez gero, aseguru kontratua ez joatea edo gastuaren muga gainditzea, bertan jasota, gehiegizko gastua urteko zenbatekoa itzuliko Mugeju eta haren zerbitzuak eta edukiak betetzeko (gehienez, eskabidea aurkeztu eta agiri alegia.

 

b) MUTUALISTAS Y SUS BENEFICIARIOS DESPLAZADOS TEMPORALMENTE POR RAZONES NO LABORALES, DURANTE UN PERÍODO INFERIOR O IGUAL A 120 DÍAS.

Este colectivo tendrá derecho durante un período máximo de 120 días, -sin limitación temporal, en caso de desplazamientos por estudios a la asistencia sanitaria de carácter urgente y no demorable en el país de desplazamiento, en la forma y condiciones establecidas en el contrato suscrito con la compañía de seguros CASER. Transcurrido dicho período, no procederá reintegro alguno de gastos.

Zerbitzu hori erabiltzeko, deitu telefonoz bidali behar al teléfono mutualistak CASER enpresari 48 irudian 16 + 34 91 055 poliza-zenbakia 00001824 aipatuz.