Mutualistas desplazados por un período superior a 120 días por destino y otros supuestos.

Zerbitzu hau gomendatu

1 Modalitatea. 18 / 04 / Erabakia (EAO, 05 / / 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko aldez aurretik eskatu behar du alta, Mugeju mutualista bere Nazioarteko DKV, eskabide inprimakia aurkeztu behar da, eta frogagiriak.

Osasun gastuak ordaintzeko edo itzultzeko eskaerarik ez da Mugeju herrialdeetan (estatu ez bada, mutualistak aurrez eskatu ez badu, modalitate honetan alta).

Esta modalidad afecta a los mutualistas y beneficiarios que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos, siempre que acrediten que no tienen derecho a la asistencia sanitaria en el país de destino o de residencia:

a)  Mutualistas destinados o que presten sus servicios fuera del territorio nacional por un período superior a 120 días.

b) Mutualisten izan diren encontrándose atzerriko herrialde batean, zerbitzuan baja, erretiro edo ezintasun iraunkorra.

c) egoitza europako batasuneko herrialderen batean finkatzen dituzten Mutualista, Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta suitzan.

d)  Mutualistas que acompañen a su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad y con carácter estable.

e)  Beneficiarios de los mutualistas incluidos en los párrafos anteriores, que se trasladen con ellos.

f)  Mutualistas que se encuentren en excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género, siempre que la residencia en el extranjero se vaya a prolongar más de 120 días y sea consecuencia de la circunstancia que origina la excedencia.

Helmugako estatuan egoitza edo Mugeju osasun-laguntza emango duen kontratu bidez (Nazioarteko DKV, antzeko edukia duten espainian osasun laguntza emateko.

Osasun gastuak estaltzeko, kontratu horretatik gorako (gehienez ere izan daitezke Mugeju zerbitzu-zorroa aurkeztu ondoren, agiri eta inprimaki itzuli arte.