Mutualistas desplazados por un período superior a 120 días por destino y otros supuestos.

Zerbitzu hau gomendatu

1 Modalitatea. 18 / 04 / Erabakia (EAO, 05 / / 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko aldez aurretik eskatu behar du alta, Mugeju mutualista bere Nazioarteko DKV, eskabide inprimakia aurkeztu behar da, eta frogagiriak.

Mugeju no atenderá ninguna solicitud de pago o reintegro de gastos sanitarios en países fuera del territorio nacional, si el mutualista no hubiera solicitado con antelación el alta en esta modalidad sanitaria.

Modalitate hau eta eskura dauden mutualisten eragina honako kasu hauetan, betiere osasun eskubidea egiaztatzen ez dutenak edo helmugako estatuan egoitza:

a) kanpoko zerbitzuak betetzen dituzten Mutualista edo diren estatu (120 egun baino gehiagoz.

b) Mutualisten izan diren encontrándose atzerriko herrialde batean, zerbitzuan baja, erretiro edo ezintasun iraunkorra.

c) egoitza europako batasuneko herrialderen batean finkatzen dituzten Mutualista, Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta suitzan.

d)  Mutualistas que acompañen a su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad y con carácter estable.

e)  Beneficiarios de los mutualistas incluidos en los párrafos anteriores, que se trasladen con ellos.

f) dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo Mutualista genero-indarkeria dela - eta, betiere, egoitza atzerrian 120 egun baino gehiagokoa denean erabiliko duen eszedentzia egoera dela eta.

Mugeju facilitará la asistencia sanitaria en el país de destino o residencia a través del contrato con DKV Internacional, con un contenido análogo a la prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional.

Los gastos sanitarios que excedan de la cobertura del mencionado contrato podrán ser reintegrados por Mugeju hasta el límite de la cartera de servicios, previa presentación del impreso de solicitud de reintegro y de la documentación justificativa.