Mutualistas desplazados por un período superior a 120 días por destino y otros supuestos.

Zerbitzu hau gomendatu

1 Modalitatea. 18/04/Erabakia (EAO, 05// 06 2016)

Laguntza horiek jaso ahal izateko es necesario que el mutualista previamente solicite en Mugeju su alta en DKV Internacional, cumplimentando el impreso de solicitud y aportando la documentación justificativa.

Mugeju no atenderá ninguna solicitud de pago o reintegro de gastos sanitarios en países fuera del territorio nacional, si el mutualista no hubiera solicitado con antelación el alta en esta modalidad sanitaria.

Modalitate hau eta eskura dauden mutualisten eragina honako kasu hauetan, betiere osasun eskubidea egiaztatzen ez dutenak edo helmugako estatuan egoitza:

a) kanpoko zerbitzuak betetzen dituzten Mutualista edo diren estatu (120 egun baino gehiagoz.

b) Mutualisten izan diren encontrándose atzerriko herrialde batean, zerbitzuan baja, erretiro edo ezintasun iraunkorra.

c) egoitza europako batasuneko herrialderen batean finkatzen dituzten Mutualista, Europako Esparru Ekonomikoko (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia), eta suitzan.

d)  Mutualistas que acompañen a su cónyuge o persona en análoga relación de afectividad y con carácter estable.

e) aurreko idatz-zatietan jasotzen dituzten mutualista, haiekin batera.

f) dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia edo Mutualista genero-indarkeria dela - eta, betiere, egoitza atzerrian 120 egun baino gehiagokoa denean erabiliko duen eszedentzia egoera dela eta.

Helmugako estatuan egoitza edo Mugeju osasun-laguntza emango duen kontratu bidez (Nazioarteko DKV, antzeko edukia duten espainian osasun laguntza emateko.

Osasun gastuak estaltzeko, kontratu horretatik gorako (gehienez ere izan daitezke Mugeju zerbitzu-zorroa aurkeztu ondoren, agiri eta inprimaki itzuli arte.