Subsidio por Incapacidad Temporal y por Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

Zerbitzu hau gomendatu

Aldi baterako ezintasuna

Aldi baterako ezintasun egoeran diren funtzionarioak dira, Botere Judizialaren lege organikoaren arabera ((374, 375, artikuluak) eta indarrean dauden legezko xedapenen testu bateginean araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian (19. eta 20. artikuluak), 3. legegintzako errege dekretuak (2000, gaixotasun edo istripuagatiko lizentzia lortu funtzio publikoak behar bezala betetzea oztopatzen duten.

Oinarrizko araudi hori jasota dago aurreko paragrafoan aipatutako legezko aginduak eta Araudia (93 (82 artikuluetan al Dute, epailearen 1026 / 2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (4 / 8 / (BOE).

Aldi baterako ezintasunagatiko sorospena jasotzeko eskubidea eman al da bere gaixotasuna luzatzea dagokion irudian, Mugeju zazpigarren hilabetetik irudian (lehen sei urteetan, eskubidea dute justizia administrazioko funtzionarioen ordainsari guztiak).

Aldi baterako ezintasuna eragin duen tratamendu berdina eta emakumearen egoera lortu duen funtzionarioa edo lizentzia, haurdunaldiko bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaro naturaleko arriskua.

La cuantía del Subsidio es fija e invariable, en tanto éste no se extinga, y será la mayor de las dos cuantidades siguientes:

  • El 80 por 100 de las retribuciones básicas devengadas (sueldo y trienios), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondiente al primer mes de licencia.
  • El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.

El importe del Subsidio íntegro así calculado no podrá ser superior a las retribuciones complementarias integras correspondientes al primer mes de licencia.

Urteko zenbatekoa handiagoa bada, Diru-laguntzak, zenbatekoa murriztuko da, gehiegizko.

Subsidioa da, beste arrazoi batzuen artean,:

  • Bukatzeko, gaixotasunagatiko lizentzia.
  • Aldi baterako ezintasunaren gehienezko iraupena amaitu arte, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bateratuaren arabera.
  • Erretiroa aitortzea.
  • Heriotza.

 

Situación de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural

Lizentzia eskuratu duen egoeraren mutualista haurdunaldiko arriskuagatik edo bederatzi hilabetetik beherako seme-alabaren edoskitzaroan naturalaren izaera bera izango dela eta Aldi Baterako Ezintasunaren ondorio izatea, baina beste prestazio ekonomikoa subsidio bat egingo al da aldi baterako ezintasunagatiko sorospena, Mugeju sortutako ordainsari osagarrien zenbateko bera al 100eko lehenengo hilabeteko baimena.

Fitxategi erlazionatuak