Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada

Zerbitzu hau gomendatu

31. 1991 (Legea, abenduaren 30ekoa, Estatuaren aurrekontu orokorren (1992, Mugeju arloan ematen zuen ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba izateagatik, mota eta kargupeko seme-alabengatik jasotako famili laguntzak.
 
12.1 Artikuluak (f) eta 21.3 legegintzako errege dekretuak onartutako testu bateratua (3 / 2000 berariaz jasotzen dute, Mugeju prestazioen artean, kargupeko seme-alabarengatik ematen duten ” “ bitartez, Ix. Kapitulua (Ii. Titulua (erregulatzeko irudian, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.
El Real Decreto 1335/2005, dictado en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social, desarrolla la normativa legal por hijo a cargo con discapacidad.

 
Mutualismoa Erregelamendua (judiziala, 1026 / 2011 errege dekretuak, uztailaren 15ekoa (BOE) / 4 / 8) arautzen du, prestazioa 109, 110 eta artikuluen arabera.

 
La prestación consiste en una asignación económica mensual, por hijo o menor acogido con discapacidad, que se establece en función de su edad, del grado de incapacidad y de la necesidad del concurso de otra persona.

Seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa bada (2019 Urtera)
Taldea Sortu Laguntzaren hileko zenbatekoa
18 Urtetik beherakoak (Minusbalioa %33 ≥) 83,33
18 Urtetik gorakoak (% 65eko Minusbalioa ≥) 392,00
Mayores de 18 años (Minusvalía ≥ 75 % y necesidad de tercera persona) 588,00

 

Kausatzailearen seme-alaba edo ardurapean hartutako adingabekoak izateagatik ez izateari hutsagatik irabazizko lana egitea, norberaren edo besteren kontura, betiere prestazioaren onuradunarekin bizi den jarraitu eta urteko diru-sarrerak sortu zuten, urteko lan etekin gisa, ehuneko ehun urteko lanbidearteko gutxieneko soldata gainditzen ez bada.
 
Ezarri da, lanbide arteko gutxieneko soldataren 2019 900,70 euro / hilean (12.600,00 euro urtean).
 
La percepción de las asignaciones económicas por hijo a cargo con discapacidad mayor de 18 años, es incompatible con la condición, por parte del hijo, de pensionista de jubilación o invalidez en la modalidad no contributiva y con la condición de beneficiario de las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, o de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
 
La solicitud deberá formularse en el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial a tal efecto, acompañada de la documentación que el mismo se indica.
 
Inprimaki hori bera egiten du obtenerse Badizkiote (Zerbitzu Zentralak eta ordezkaritzak Probintziako) descargarse Mugeju eta Web orrian.