Erditze multipleko kasuetan Laguntza Ekonomikoak

Zerbitzu hau gomendatu

Laguntza hauek, honako bi ezaugarri ditu:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Laguntza motak

Su regulación básica está contenida en los Arts. 111 al 117 del Reglamento del Mutualismo Judicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, de 15 de julio. (BOE 04/08/2011)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Laguntza hau jasotzeko eskubidea izango dute, eta mutualista, amatasunaren kasuetan, erditze multiplea izan eta adoptatu aurreko harrera edo harrera iraunkor edo adopzio anitzagatik, aitatasuna eta amatasuna.

Bateragarria da zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik ematen den ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa.

Laguntzaren urteko zenbatekoa biderkatuta ateratzen den kopurua izango da: 24 (sei asteko nahitaezko atsedenaldiak () (urteko gertakizun irudian (dagokion arautzen duen hartzekoaren irudian, gorputz mutualistak dagokion, eta emaitza hori bider 365 eginez gero, seme-alaben kopurua biderkatuko da Produktua, erditu baino lehen edo bigarren aurrera jaio edo adoptatutako adingabeak dituzten aldi berean:

Amatasunagatiko sorospen berezia, erditze anizkoitza izanez gero.

Laguntza = (x 42 egun duen gertakizunaren egunean egin zuten/365 egun) x (1 - batera seme-alaba kopurua)
Taldea 2019 Arautzen duela (euro/urte)
A1 41.807,75
A2 32.903,75
B 28.812,57
C1 25.270,64
C2 19.993,26

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariado Judicial, Médicos Forenses y Facultativos del INT. y C.F.
A2: Kudeaketa prozesal eta administratiboko kidegoa, Gorputza eta Gorputz, INT. teknikari espezialisten eta bake-epaitegietako idazkarien 7.000 biztanletik gorako udalerriak).
C1: Izapidetze prozesal eta administratiboko kidegoa eta Laborategiko laguntzaileen kidegoa eta AKTOREAK (IK.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Ordainketa bakarreko prestazioa da erditze anizkuna zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldata (multiplo batera, azken hori finkatutako koefiziente bat) eginez ateratzen den arabera, urteko aldi berean jaiotako haurren kopurua.

Erditze anitzeko ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa

Ordainketa bakarreko prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute, eta mutualista, zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik kasuetan, konpentsatu egin dute, neurri batean, igoera eragiten dituen gastuak eta familien bi seme-alaba edo gehiago jaiotzen hartzeko zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Bateragarria da subsidio bereziaren kasuan eta amatasun edo aitatasunagatiko erditze, adopzio edo harrera anizkoitza

La prestación consiste en un pago único, cuya cuantía será el pago de 4, 8 o 12 veces el salario mínimo profesional mensual vigente el día de nacimiento o fecha de la resolución judicial de adopción, según sean 2,3 o más hijos causantes

Odolekoak hala adoptatutakoak edo gehiagoko minusbaliotasun batek seme-alaben% 33 irudian, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alabak Hileko zenbatekoa (urteko LGS baino. 2019. Urtea zenbatekoa
12 01/01 Eta 31 bitartean egindako///eragileak 2019 2019
2 4 3.600,00 euroko
3 8 7.200,00 euro
4 edo gehiago 12 10.800,00 euro

900 Euro/hilean LGSREN 2019-. ED/1.462 2018ko abenduaren 21eko