Erretiro pentsioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Eragileak eta onuradunak

Para causar derecho a la pensión es preciso ostentar la condición de mutualista de alguna de las tres Mutualidades integradas en el Fondo Especial en el momento del hecho causante, lo que implica haber cotizado ininterrumpidamente hasta la fecha de jubilación.

Nahitaezko erretiroa, ezintasun edo mutualista adina: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa hartuta irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte baino gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); ezarritako nahitaezko jubilazio-adina da 65 urtera: Onartzen zaie hurrengo hileko pentsioa (erretiroa eragin duen irudian.

Mutualista erretiratu boluntarioak (30 urte edo gehiago dituzten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxiago irudian, 60 urte, 28.1 artikuluan arabera, b) legearen testu bategina (klase); Gorputz hori finkatzen diren nahitaezko jubilazio-adina 70 urterekin (magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari). talde Horri doazkion terminoetan idatzita ageri ditu, 42. artikuluan eta erregelamenduak 19. Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateen, hurrenez hurren, horien arabera, borondatezko langileak txokoa ez da adierazi den adina bete arte pentsioa, erretiroa hartzeko, baina hura al producirse, zerbitzuen eta 40 urte edo gehiago izatea, ez al du 65 urte. (Zerbitzu Juridikoak Txostena izan nahi al zuten Egoera (Irizpidea).

Izaera juridikoa

Las pensiones del Fondo Especial tienen el carácter de públicas y, por tanto están sujetas a las normas sobre límite de percepción y concurrencia aplicables a tales pensiones.

Beraz, jaso duen beste sistema publikoren batek (Klase, gizarte segurantza, eta abar) dituzten pentsio edo pentsioen gehieneko zenbatekoa urtero finkatuko da urteko aurrekontuen legean jasotzen den Egoera, pentsioa emango zaio, funts bereziaren legokiokeen, baina ez dela eta, ez zaizkio ordainduko da.

Zenbatekoa

Kidegoak/eskalak, pentsioak zenbatekoak ezartzen dira Udal - eta aurreikuspeneko mutualitateak, kotizatutako urteak, eta laguntzaileen kidego bakoitzeko.

Mutualitateak, Aurreikuspen eta hilero zenbateko Osoak (14 pagatan) 220,23 euro bitartekoak dira (hasierako zenbatekoa) eta 114,19 euro (azken zenbatekoa), Goiko gorputzetan, eta 130,50 euro (hasierako zenbatekoa), 60,10 euro (azken zenbatekoa), eta horietarako beheko kategorian.

En la Mutualidad de Justicia Municipal, la cuantía integra mensual de la pensión está fijada en función del Grupo (Grupo 1º: Magistrados, Jueces, Fiscales y Secretarios; Grupo 2º: Secretarios de Juzgados de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes) en el que se incluya el mutualista, siendo de 66,11 euros (cuantía inicial) y 36,06 (cuantía final), para el Grupo 1º, y de 54,09 (cuantía inicial) y 25,24 (cuantía final), para el Grupo 2º.

Mutualitateak, laguntzaileak, pentsioen taulak (kidego bakoitzeko bat beraren barruan, Auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak) finkatutako zenbatekoak berdinak dira (hasierako zenbatekoa) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion kotizazio oinarria eta Gorputz urte osoak (pentsioaren zenbatekoa gehitu hasierako pentsioa izango da urte bakoitzeko oinarri horren ehuneko 2a arte, eta gutxienez 20 urteko igoera ehuneko (10 urtez kotizatu den mutualista baino).

Hasierako gutxieneko zenbatekoak 120,54 bitarteko pentsioak, 106,64, 95,04 eta 83,45 euro hilero, taldeek, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta Agenteak, hurrenez hurren, baita 190,86, 168,85, eta 150,48 132,13 euro hilean, 45 urtez kotizatu bada, Gorputz horiek.

Azken horretan, pentsioak zenbatekoak Mutualitateari (aplikatu ondoren, aurreikusitako prozesuari buruzko erabakietan Integratzea murriztu, ondorengo egunetik hasita bost urte izatea (al) dira atal bakoitzaren urteko zenbatekoa mutualista horretan (37,56 (36,06 (30,05 32,45 eta, auzitegi-medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta agenteak, hurrenez hurren)

>

Reconocimiento y pago (aplicación de las normas sobre límite de percepción y concurrencia de pensiones públicas)

Mugeju ildoari, hau da:

  1. Reconocimiento del derecho a la pensión del Fondo Especial, pero sin abono de la misma, cuando el importe de las otras públicas declaradas por el interesado y que ya venia percibiendo, o vaya a percibir, supere el limite máximo de percepción de pensiones públicas que figure en la Ley de Presupuestos del año que corresponda.
  2. Eskubide aitortu eta ordaintzeko pentsioaren urteko ateratzen direnean, horien zenbatekoa ez da bestelako pentsioak jasotzeko gehienezko muga irudian, gehitu, baina dagokion irudian, funts bereziaren muga hori gainditzen bada.
  3. Reconocimiento del derecho a la pensión y pago íntegro de la misma, cuando la suma de todas las pensiones públicas, incluida la del Fondo Especial, no llega a superar el limite máximo de percepción.