Beques d'estudis per hu?rfanos

Recomanar aquesta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

Beneficiaris

S?n beneficiaris els fills de mutualistes morts.

L'edat l?mite per la percepci?n d'aquesta ajuda est? fixada en els 28 a?us per a la Mutualitat de Previsi?n de Funcionaris de l'Administraci?n de Just?cia i 25 per a les Mutualitats Ben?fica de Funcionaris de Just?cia Municipal i Ben?fica d'Auxiliars de l'Administraci?n de Just?cia.

Cuant?as

  • Mutualitat de Previsi?n: 504,85 euros, fins als 16 a?us; i 576,97 euros, a partir d'aquesta edat
  • Mutualitat d'Auxiliars: 108,18 euros
  • Mutualitat de Just?cia Municipal: 27,05 euros per al Grup A (1? a 4? de PRIM?RIA); 116,60 euros per al Grup B (5? de PRIM?RIA a 2? de BATXILLER); i 156,26 euros per al Grup C (Carreres Universit?ries).