Avís als mutualistes tractats amb Hidroxicloroquina i Cloroquina

Recomanar aquesta notícies

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha indicat, en el marc de l'estat d'alarma en què ens trobem, que les prescripcions de medicaments que continguin hidroxicloroquina/cloroquina com són els medicaments: Dolquine, Xanban; HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo-Union, i Resochin han de realitzar-se en les receptes oficials i ha d'acreditar-se que el pacient compleix els requisits establerts per a la seva prescripció.

Des de MUGEJU estem remetent directament a cadascun dels nostres mutualistes afectats una Declaració Responsable expedida per la Gerent d'aquest organisme, per ser presentada -juntament amb la recepta oficial de MUGEJU correctament emplenada- en l'oficina de farmàcia per a la dispensació de qualsevol dels medicaments assenyalats anteriorment.

No obstant això, davant l'eventualitat que a causa de errors o omissions que puguin contenir-se en la nostra base de dades, no resulti possible la remissió de la Declaració Responsable, s'avisa a les persones interessades que, si no la rep en els propers dies, ens ho indiqui posant-se en contacte amb els nostres Serveis Centrals,  mitjançant correu electrònic en la següent adreça: farmacia.mugeju@lista.justicia.es.