Sol·licitud de talonaris per mitjans telefònics

Recomanar esta notícies

Amb motiu de l'evolució del brot epidémico derivat del Covid-19 (Coronavirus), i la decisió dirigida a les Comunitats Autònomes de clausurar els centres educatius i de majors en el seu àmbit territorial, el Secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública va emetre el dia 10 de març passat una Resolució dictant determinades mesures organitzatives a adoptar en els centres de treball depenents de l'Administració General de l'Estat, de caràcter excepcional i temporal en funció del desenvolupament dels esdeveniments relacionats amb l'epidèmia, i de les decisions que, si escau, s'adopten per les autoritats competents.

En l'apartat tercer de la Resolució es disposa que es prioritzarà l'atenció al públic telefònica i telemàtica. En este sentit, la Mutualitat General Judicial, mentre seguisca vigent la situació actual, habilitarà la sol·licitud de talonaris de receptes a través de mitjans telefònics, i es procedirà a l'enviament del talonari per correu postal al domicili del mutualista que conste en els arxius de la Mutualitat.

El telèfon on podrà realitzar la sol·licitud és el  91.586.03.00 (Servicis Centrals).

Així mateix, es recorda que sempre es pot fer ús dels mitjans telemàtics a través de la Seu electrònica de MUGEJU (https://sedemugeju.gob.es) per a realitzar qualsevol sol·licitud de tramitació, incloent la sol·licitud de talonaris de receptes.