Nota Informativa sobre Delegacions Provincials

Recomanar esta notícies

NOTA INFORMATIVA.- Les nostres Delegacions Provincials es troben fins hui treballant –amb criteris de mínims- en els seus llocs habituals, és a dir, en els edificis judicials.

Si es produïra l'eventualitat que els edificis judicials arribaren a ser clausurats, les nostres Delegacions seguirien el mateix curs. En tal cas, tots els mutualistes han de saber que els servicis bàsics seguiran prestant-se des d'estos Servicis Centrals.

En concret, els talonaris de receptes, podran obtindre's mitjançant la seua sol·licitud via calme electrònica, preferentment, i per telèfon. Respecte dels visats, podran utilitzar el correu postal ordinari.

Des dels Servicis Centrals li'ls /els hi farem seguir per correu al seu domicili.

Moltes gràcies per la seua col·laboració