Actualitzada: Informació als mutualistes sobre el Coronavirus

Recomanar esta notícies

corona.jpg

A Espanya l'alerta sanitària internacional decretada per l'Organització Mundial de la Salut, deguda a la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2), està coordinada pel Ministeri de Sanitat, els protocols de la qual d'actuació i informació actualitzada sobre la malaltia es poden consultar en el següent enllaç

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/home.htm

Els mutualistes (tant els adscrits al Sistema Sanitari Públic, com els adscrits a Entitats Mèdiques Privades), amb símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febra, dificultat respiratòria/falta d'aire) i, que en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes, hagen tornat d'alguna de les zones geogràfiques de risc o hagen estat en contacte o en el mateix lloc que un cas probable o confirmat de coronavirus Covid-19, han de cridar –en funció del lloc on es troben-  als telèfons que les Comunitats Autònomes han disposat a estos efectes, i que es relacionen a continuació, des d'on es valorarà, informarà i determinarà l'actuació a seguir en cada cas.

Els mutualistes (tant els adscrits als Servicis de Salut de les CCAA, com els adscrits a Entitats Mèdiques privades), amb símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febra, dificultat respiratòria/falta d'aire), han de cridar en funció del lloc on es troben- als telèfons que les Comunitats Autònomes han disposat a estos efectes, i que es relacionen a continuació.

Els mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades poden també cridar als telèfons d'urgència 24 hores de les entitats que es relacionen més a baix, on podran rebre informació sobre l'actuació a seguir.

En tot cas, les entitats mèdiques privades seran les responsables de realitzar el seguiment sanitari posterior del mutualista afectat adscrit a les mateixes.

 

Comunitat Autònoma Telèfon d'informació
Andalusia 955.545.060
Aragó 061
Astúries 112
Illes Balears 061
Illes Canàries 900.112.061
Cantàbria 112 i 061
Castella La-Taca 900.122.112
Castella-Lleó 900.222.000
Catalunya 061
Comunitat Valenciana 900.300.555
Extremadura 112
Galícia 900.400.116
La Rioja 941.298.333
Madrid 900.102.112
Múrcia 900.121.212
Navarra 948.290.290
País Basc 900.203.050
Ceuta 112
Melilla 112

 

Telèfons d'Urgències 24 hores de l'Entitats Mèdiques privades
ASISA 900.900.118
CASER 900.342.234
DKV 900.300.799
MAPFRE 900.122.122
NOVA MÚTUA SANITÀRIA 800.654.365
SANITAS 900.842.025
SEGURCAIXA-ADESLAS 900.322.237