Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma

Recomanar esta notícies

En el dia d'hui s'ha publicat en el BOE l'Orde Orde SND/266/2020, per la qual s'establixen determinades mesures per a assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu integrant del col·lectiu del mutualisme administratiu.

En concret, es fa referència al visat de receptes i als medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinte de dispensació en els servicis de farmàcia dels hospitals concertats.

En virtut d'aquest Orde, s'establix el següent:

  1. S'excepciona transitòriament l'obligació d'estampillar el segell de visat de receptes previ a la seua dispensació en les farmàcies d'aquells medicaments sotmesos a tal règim. Per tant, els mutualistes poden acudir directament a la farmàcia per a obtindre aquells medicaments que necessitaven autorització prèvia per part de MUGEJU. D'esta forma, es garantix que estos mutualistes no vegen afectat el seu tractament per la declaració de l'estat d'alarma.
  2. Respecte als tractaments amb medicaments sense cupó precinte dispensats en les farmàcies dels hospitals concertats, MUGEJU ha ampliat els compromisos de pagament als hospitals actualment vigents, i el termini dels quals de venciment es produiria al març, abril i maig de 2020, en un termini d'1 any a explicar des del seu venciment. 
  3. Les noves sol·licituds d'autoritzacions de tractaments amb medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinte seguiran tramitant-se pel procediment ordinari.

Estes mesures seran aplicable fins que finalitze la declaració  de l'estat d'alarma i de les seues possibles pròrrogues.