Informació important sobre Visats de medicaments i sobre Dispensació de Medicaments Hospitalaris en l'estat d'alarma

Recomanar aquesta notícies

En el dia d'avui s'ha publicat en el BOE l'Ordre Ordre SND/266/2020, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu integrant del col·lectiu del mutualisme administratiu.

En concret, es fa referència al visat de receptes i als medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinto de dispensació en els serveis de farmàcia dels hospitals concertats.

En virtut d'aquesta Ordre, s'estableix el següent:

  1. S'excepciona transitòriament l'obligació d'estampillar el segell de visat de receptes previ a la seva dispensació en les farmàcies d'aquells medicaments sotmesos a tal règim. Per tant, els mutualistes poden acudir directament a la farmàcia per obtenir aquells medicaments que necessitaven autorització prèvia per part de MUGEJU. D'aquesta forma, es garanteix que aquests mutualistes no vegin afectat el seu tractament per la declaració de l'estat d'alarma.
  2. Respecte als tractaments amb medicaments sense cupó precinto dispensats en les farmàcies dels hospitals concertats, MUGEJU ha ampliat els compromisos de pagament als hospitals actualment vigents, i el termini dels quals de venciment es produiria al març, abril i maig de 2020, en un termini d'1 any a explicar des del seu venciment. 
  3. Les noves sol·licituds d'autoritzacions de tractaments amb medicaments de dispensació hospitalària sense cupó precinto seguiran tramitant-se pel procediment ordinari.

Aquestes mesures seran aplicable fins que finalitzi la declaració  de l'estat d'alarma i de les seves possibles pròrrogues.