Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut

Recomanar esta notícies

S'informa a tot el col·lectiu de MUGEJU que, per haver optat a açò, reba l'assistència sanitària a través del Sistema Públic de salut gestionat per les Comunitats Autònomes que, a partir del 27 de març, el Servici Valencià de Salut i el Servici Madrileny de Salut habilitaran els procediments oportuns per a integrar-los en el Sistema de Recepta Electrònica d'eixes Comunitats Autònomes.

A tals efectes, és molt important destacar el següent:

  • Es tracta d'una mesura de caràcter excepcional, dirigida a evitar desplaçaments múltiples i repetits als centres d'atenció primària per a l'obtenció de medicaments, que té el seu fonament en la situació creada per la pandèmia derivada del coronavirus i el seu límit en el temps en què es trobe en vigor l'estat d'alarma decretat pel Govern.
  • Els mutualistes, titulars i beneficiaris, compresos en el citat àmbit territorial, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en la Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana proveïts de la seua Targeta Sanitària Individual, podent de tal manera obtindre els seus medicaments en les mateixes condicions que la resta de ciutadans adscrits al Servici Valencià de Salut i al Servici Madrileny de Salut.

Esperem que esta mateixa operativa s'implante en els pròxims dies en les Comunitats Autònomes de Galícia i de Balears. En este cas, s'informarà oportunament d'açò des d'esta Mutualitat General Judicial.