Deshabituación tabáquica. Financiamento dos medicamentos Champix e Zyntabac

Recomendar estas noticias

A partir do 1 de xaneiro de 2020 inclúese entre os fármacos financiados polo Sistema Nacional de Saúde para o tratamento da deshabituación tabáquica os medicamentos CHAMPIX cuxo principio activo é Vareniclina e ZYNTABAC cuxo principio activo é Bupropion.

Fináncianse as seguintes presentacións:

  • CHAMPIX 0,5 mg 56 comp CN 656184,
  • CHAMPIX 11x0.5 mg +14x1 mg + 28 x 1 mg comp CN 697864
  • CHAMPIX 1 mg 56 comp CN 697866
  • ZYNTABAC 150mg 30 comp CN 893875
  • ZYNTABAC 150 mg 60 comp CN 893891

Estes medicamentos están sometidos a condicións restritivas para o seu financiamento que obriga a MUGEJU a establecer un control da validación das receitas previo á súa dispensación pola oficina de farmacia comunitaria.

A receita debe presentarse na delegación provincial de MUGEJU ou nos servizos centrais da Mutualidade no caso da provincia de Madrid para a súa validación, xunto cun informe médico no que conste que o mutualista cumpre con todos os seguintes requisitos:

  • Está incluído nun programa de apoio de deshabituación tabáquica.
  • Tentou deixar de fumar polo menos unha vez no último ano.
  • É fumador de 10 ou máis cigarros ao día.
  • Ten unha dependencia maior ou igual que 7 no test de FAGERSTRÖM.

Se cumpre os anteriores requisitos validarase a receita mediante o estampillado do selo da delegación de MUGEJU.

Elaborouse un informe médico tipo, que pode ser entregado ou enviado ao mutualista e que tamén estará dispoñible na páxina web de MUGEJU (pestana Impresos /prestacións farmacéuticas).

Só se financia o tratamento durante doce semanas, e un único tratamento ao ano.

Arquivos asociados