Nou Consultori de MUGEJU en el carrer Albarrac?n 31 de Madrid

Recomanar esta not?cies

Des del d?a 1 d'octubre est? instal?lat i en funcionament un nou Consultori de la Mutualitat General Judicial situat en el carrer Albarrac?n, n?mero 31 de Madrid que s'addiciona a l'elenc de Consultoris d'Assist?ncia M?dica instal?lats en els edificis judicials de diverses capitals de prov?ncia del territori nacional per a l'atenci?n dels mutualistes en actiu qualsevol que siga l'opci?n sanit?ria que hagen triat.

Amb a?? se satisf? la necessitat sentida i benvolguda del nombr?s col?lectiu que desempe?a les seues funcions en aquest edifici judicial i en els quals est?n localitzats en la mateixa zona de la ciutat de Madrid ?i se'ls proporciona, de conformitat amb l'acord subscrit amb les compa??as de segur concertades amb la MUGEJU, assist?ncia m?dica prim?ria, en els t?rminos establits per a tals Consultoris per les autoritats sanit?ries competents.?