Modificaci?n da Carteira de Servizos de MUGEJU

Recomendar estas noticias

O Bolet?n Oficial do Estado n? 101, de 27 de abril de 2019, publicou a Orde SCB/480/2019, de 26 de abril pola que se modifican o anexos I, II e VIN do Real Decreto 1030/2006, de 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos com?ns do Sistema Nacional de Sa?de e o procedemento para o seu actualizaci?n. (Entrada en vigor 1 de xullo de 2019).

As principais modificaci?ns que introduce son:

  • Entre as actuaci?ns do cribado poboacional de c?ncer de c?rvix, incorporarse? a determinaci?n do virus do papiloma humano de alto risco. A implantaci?n do cribado se har? de maneira progresiva de maneira que no prazo de 5 a?vos desde a entrada en vigor da Orde as administraci?ns sanitarias e as mutualidades deber?n iniciar este programa e en 10 a?vola cobertura, entendida como invitaci?n a participar, aproximarse? ao cen por cento.

As modificaci?ns introducidas no cribado poboacional do c?ncer de c?rvix, quedar?n incorporadas, no Concerto de Asistencia Sanitaria de mutualistas de MUGEJU vixente (cl?usula 2.2.2) cos calendarios de implantaci?n recolleitos na Orde.

  • Incorporar a micropigmentaci?n da areola mamaria e do peixe?n como parte da reconstrucci?n mamaria en mulleres mastectomizadas, que xa se atopaba recollido no vixente Concerto de Asistencia Sanitaria.
  • Como parte dos produtos sanitarios facilitarse?, seguindo o correspondente protocolo, o lector ocular ou outro sistema de comunicaci?n para pacientes con trastornos neuromotores graves, con afectaci?n severa de ambos os membros superiores e imposibilidade de comunicaci?n oral ou escrita, fundamentalmente pacientes con esclerose lateral amiotr?fica, trombosis da arteria basilar, par?lisis cerebral infantil, traumatismo craneoencef?lico e mielinosis pontina, con suficiente capacidade mental, intelectual, de aprendizaxe e de control para o seu manexo de forma segura e eficaz.
  • Aumentar a idade de financiaci?n dos aud?fonos dos 16 ata os 20 a?vos, incorporando anualmente un tramo m?nimo de dous a?vos ata alcanzar os 26 a?vos. Esta modificaci?n incorporarse? ao novo cat?logo de prestaci?n ortoprot?sica que MUGEJU elaborar? no prazo de seis meses desde a entrada en vigor da Orde SCB/480/2019, de 26 de abril, conforme ao previsto na disposici?n adicional 4? da mesma.