Edición extraordinaria da Revista Mutuajudicial

Recomendar estas noticias

Publicouse un número extraordinario da Revista Mutuajudicial dedicado a expor os cambios producidos coa aprobación do Real Decreto 96/2019, de 1 de marzo, de reordenación e actualización da estrutura orgánica da Mutualidade Xeral Xudicial.

Pode consultar o novo número da Revista Mutuajudicial picando aquí.