Irizpideak eta protokoloak eguneratzea “ ” hazkunde Hormona

Albiste hau gomendatu

Jakinarazten da Gai izan eta aholku batzordea, Hormona lotutako Irizpideak eta Protokoloak ” “ “ ” eguneratu dira, hazkunde hormona erabiltzeko.

Irizpideak eta protokoloak Web gunean daude (osasun ministerioa, kontsumo eta gizarte ongizate sailean profesionales-farmacia:

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/farmacia/HormonaCrecimiento/home.htm

Halaber, Mutualitate Orokor Judizialak webgunean

http://www.mugeju.es

Uztailaren 1etik 2019 Irizpide horiek bete behar dira eta eskaera guztiak tratatu behar berriak “ ” diseinatu diren protokoloak zuzenean bete aurretik, itxura izateko.

Tratamendu horretarako eskabidea egin behar al Aholku Batzordea (hasierako protokoloak egin eta eranskinak zehazten diren ereduetan, parametro guztiak aztertuko dituzte eta behar diren irizpideak eta tratamendua (baimena berritu dituzte. era berean, adjuntarse protokoloarekin batera hasi behar da, behar bezala beteta (onespen informatua izateko. Ez dago eskatutako datu guztiak bete direla txosten negatiboa izan daiteke (hazkunde jarraituko hasteko edo Hormona bidezko tratamendua .

  • Hasierako tratamendua eskatzeko protokoloa
  • Segimendu-protokoloa
  • Baimen informatua