Situación da Delegación territorial en Gipuzkoa

Recomendar estas noticias

Ante a xubilación da funcionaria do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, destinada na Delegación Provincial da Mutualidade Xeral Xudicial en San Sebastián, a Mutualidade tentou cubrir o posto a través de comisión de servizo, para o que se publicaron ofertas o 21 de novembro do 2018 e o 22 de xaneiro de 2019. O posto quedou vacante en ambas as convocatorias, polo que se procedeu a cubrilo por un funcionario interino.

A persoa nomeada ha cesado no posto, a vontade propia, polo que se solicitou cubrilo novamente en réxime de interinidade.

Para paliar as deficiencias que se poden producir no servizo ao mutualista recomendamos utilizar a sede electrónica (https://sedemugeju.gob.es/), o teléfono de información 91 586 03 00 e o correo de información mugeju@justicia.es. Rogamos desculpen as molestias.