Situació de la Delegació territorial a Guipúscoa

Recomanar aquesta notícies

Davant la jubilació de la funcionària del Cos de Tramitació Processal i Administrativa, destinada en la Delegació Provincial de la Mutualitat General Judicial a Sant Sebastià, la Mutualitat ha intentat cobrir el lloc a través de comissió de servei, pel que s'han publicat ofertes el 21 de novembre del 2018 i el 22 de gener de 2019. El lloc ha quedat vacant en ambdues convocatòries, per la qual cosa es va procedir a cobrir-ho per un funcionari interí.

La persona nomenada ha cessat en el lloc, a voluntat pròpia, per la qual cosa s'ha sol·licitat cobrir-ho novament en règim d'interinitat.

Per pal·liar les deficiències que es poden produir en el servei al mutualista recomanem utilitzar la seu electrònica (https://sedemugeju.gob.es/), el telèfon d'informació 91 586 03 00 i el correu d'informació mugeju@justicia.es. Preguem disculpin les molèsties.