Informazioa emateko zerbitzuak

Albiste hau gomendatu

Mutualistari emandako prestazioak jasotzen du Ezintasun Iraunkorra , Baliaezintasun Handia bai Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza aldaketak nominan egingo dela 0000ko martxoan 2019 eguneratzeari ekin. bertan, aurreikusitako urteko igoera ondorioz jasotako pentsioak, 2018an (28 / Errege Dekretuaren onespenaren bidez 2018ko abenduaren 28ko pentsioen balioa handitzea, beste herri eta gizarte arloko presazko neurriei, lan eta lan.

Gero Elbarritasun Iraunkorra eta elbarritasun handia onartutako urteko igoera% 1,6 pentsioetarako ere, ordainsari bakarra jasoko dituzten pentsiodunak 2019 sartuko da (apirilaren 1a baino lehen igualará %0,1 igo da batez bestekoa (pentsioak kpi% 1,7 du 2018ko kokatua.

Horren ondorioz, Mutualitate Orokor Judizialak egin al du urtarrileko nominan 2019 (%1,6 hazi horiek, datorren martxoaren 2019 nomina eta pentsio, handitu egin al da (%0,1 ondorioekin, eta dagozkion atzerapenak ordaindu urtarrilaren urtarrila eta otsaila 2019 irudian, bai ordainketa bakarra sartu al den.

Aldaketak nominan den urteko martxoan 2019 eguneratzeari ekin. hauek dira:

 

  Ezintasun Iraunkorra Baliaezintasun Handia
2005Eko urteko KPI %0,1 desbiderapena konpentsatzen du Ordainketa Bakarra (2018an zenbatekoak 1,00 euro artean eta 7,00 23,05 2,47 euro artean.
(%0,1 Igo da, eta ondorioak urtarrilaren 2019 0,13 eta 0,58 euro bitartean 0,49 euro artean eta 1,70
Atzerapenak (urtarrila eta otsaila 2019 %0,1 eguneratzea 0,30 euro eta 50 artean 0,97 2,88 euro artean.

 

Mutualisten prestazioaren hartzaile dagokienez. Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza 2.2 atalean ezarritakoaren arabera, jakinarazten da (28 / Errege 2018ko abenduaren 28ko pentsioen balioa handitzea, beste herri eta gizarte arloko presazko neurriei buruzkoa, enplegua eta laneko ordainsari bakarra ordaindu egingo da, eta apirilaren 1a baino lehen, jasotzaileek edo gehiagoko seme-alaba ardurapean izateagatiko prestazioa, 18 eta 65 urte edo gehiagoko minusbaliotasun maila 100eko konpentsatuko duen irudian, desbideratzea; alegia, jasotako prestazioaren zenbatekoek% 0,1 2018. urtean.

 

  Ardurapean ezintasunen bat duen seme-alaba bakoitzeko laguntza
2005Eko urteko KPI %0,1 desbiderapena konpentsatzen du Ordainketa Bakarra (2018an zenbatekoak 1,11 6,84 euro artean.