Publicada la pr?rroga del Concert d'Assist?ncia Sanit?ria per a 2019

Recomanar esta not?cies

S'ha publicat en BOE N? 273 de 12 de novembre de 2018 la Resoluci?n de 25 d'octubre de 2018, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica la pr?rroga per a 2019 del concert per a l'assist?ncia sanit?ria de beneficiaris i la relaci?n d'entitats de segur que han subscrit la mateixa.