Firma de la pr?rroga del Concert d'Assist?ncia Sanit?ria per a 2019

Recomanar esta not?cies
Firma de la pr?rroga del concert sanitari per a 2019

?

La Gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Concepci?n S?ez Rodr?guez,?ha firmat hui?el concert per a 2018 amb les asseguradores prestadores del servici d'assist?ncia sanit?ria als seus mutualistes.

L'acord s'ha firmat amb les set entitats de segur m?dico privat que actualment participen (Asisa, Caser, DKV, Mapfre, Nova M?tua Sanit?ria, Sanitas i?SegurCaixa Adeslas).

A partir de l'1 de gener de 2019?i durant tot el mes, els mutualistes i els seus beneficiaris podr?n triar l'assist?ncia sanit?ria entre estes set asseguradores, els servicis p?blicos de salut gestionats per les comunitats aut?nomas o l'INGESA a Ceuta i Melilla.

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes