Nova Circular 95 sobre el R?gemeguen d'Afiliaci?n a MUGEJU

Recomanar esta not?cies

Amb data 20 de juny de 2018 s'ha firmat la Circular 95 de la Ger?ncia sobre el R?gemeguen d'Afiliaci?n a la Mutualitat General Judicial. Pot trobar m?s informaci?n l'apartat Circulars i Resolucions.

Contingut Relacionat