Resoluci?n de la pr?rroga del Concert d'Assist?ncia Sanit?ria 2017

Recomanar esta not?cies

Resoluci?n de 7 de Novembre de 2016, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica la pr?rroga per a 2017 del Concert per a l'assist?ncia sanit?ria de mutualistes i beneficiaris, i la relaci?n d'entitats de segur que han subscrit la mateixa.