Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial http://www.mugeju.es/ és Avís als mutualistes en situació d'incapacitat temporal http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/aviso-los-mutualistas-en-situacion-de-incapacidad-temporal <span property="schema:name">Avís als mutualistes en situació d'incapacitat temporal</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-08T06:08:29+00:00">Mié, 08/04/2020 - 08:08</span> Wed, 08 Apr 2020 06:08:29 +0000 ernesto.garrot 439 at http://www.mugeju.es Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/aviso-importante-todos-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud <span property="schema:name">Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-06T09:17:44+00:00">Lun, 06/04/2020 - 11:17</span> Mon, 06 Apr 2020 09:17:44 +0000 ernesto.garrot 438 at http://www.mugeju.es Avís als mutualistes tractats amb Hidroxicloroquina i Cloroquina http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/aviso-los-mutualistas-tratados-con-hidroxicloroquina-y-cloroquina <span property="schema:name">Avís als mutualistes tractats amb Hidroxicloroquina i Cloroquina</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-02T09:36:40+00:00">Jue, 02/04/2020 - 11:36</span> Thu, 02 Apr 2020 09:36:40 +0000 ernesto.garrot 437 at http://www.mugeju.es Acord entre el CGCOF i Creu Vermella per a la dispensació de medicaments a domicili http://www.mugeju.es/noticias/2020-04/acuerdo-entre-el-cgcof-y-cruz-roja-para-la-dispensacion-de-medicamentos-domicilio <span property="schema:name">Acord entre el CGCOF i Creu Vermella per a la dispensació de medicaments a domicili</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-04-01T18:59:22+00:00">Mié, 01/04/2020 - 20:59</span> Wed, 01 Apr 2020 18:59:22 +0000 ernesto.garrot 436 at http://www.mugeju.es Resolució de la Gerent 30 de març de 2020 sobre continuïtat de l'activitat http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/resolucion-de-la-gerente-30-de-marzo-de-2020-sobre-continuidad-de-la-actividad <span property="schema:name">Resolució de la Gerent 30 de març de 2020 sobre continuïtat de l'activitat</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-30T11:40:01+00:00">Lun, 30/03/2020 - 13:40</span> Mon, 30 Mar 2020 11:40:01 +0000 Raúl Carmona 435 at http://www.mugeju.es Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud-de-la <span property="schema:name">Avís important als mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut de la Comunitat de Madrid</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-27T18:07:22+00:00">Vie, 27/03/2020 - 19:07</span> Fri, 27 Mar 2020 18:07:22 +0000 ernesto.garrot 434 at http://www.mugeju.es Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/aviso-importante-todos-los-mutualistas-adscritos-al-sistema-publico-de-salud <span property="schema:name">Avís important a tots els mutualistes adscrits al Sistema Públic de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-26T19:31:34+00:00">Jue, 26/03/2020 - 20:31</span> Thu, 26 Mar 2020 19:31:34 +0000 ernesto.garrot 433 at http://www.mugeju.es Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/nuevas-normas-sobre-atencion-al-publico-en-las-delegaciones-provinciales <span property="schema:name">Noves normes sobre Atenció al Públic en les Delegacions Provincials</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-25T11:42:50+00:00">Mié, 25/03/2020 - 12:42</span> Wed, 25 Mar 2020 11:42:50 +0000 Raúl Carmona 432 at http://www.mugeju.es Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/noticias/2020-03/medidas-especiales-adoptadas-por-mugeju-en-relacion-al-estado-de-alarma <span property="schema:name">Mesures especials adoptades per MUGEJU en relació a l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T20:34:32+00:00">Mar, 24/03/2020 - 21:34</span> Tue, 24 Mar 2020 20:34:32 +0000 ernesto.garrot 431 at http://www.mugeju.es Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma http://www.mugeju.es/informacion-sobre-medidas-en-el-estado-de-alarma <span property="schema:name">Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="http://www.mugeju.es/user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-24T12:58:21+00:00">Mar, 24/03/2020 - 13:58</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify"><o><strong>INTEGRACIÓ EN ELS SISTEMES DE RECEPTA ELECTRÒNICA DE LES CCAA</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Les tres mutualitats administratives estem treballant per disminuir la mobilitat dels pacients que necessitin receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes. En aquest sentit, s'està treballant per incorporar, als mutualistes adscrits als diferents Serveis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes. Aquesta incorporació serà de manera extraordinària, mentre segueixi vigent l'estat d'alarma.</p> <p>Els mutualistes adscrits als següents Serveis de Salut es poden fer ús del sistema de recepta electrònica:</p> <ul><li class="text-align-justify">Servei Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020</li> <li class="text-align-justify">Servei de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020</li> <li class="text-align-justify">Servei Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020</li> </ul><p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a aquests Serveis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en aquestes CCAA, proveïts de la seva Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensin els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'aquesta manera obtenir els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.</p> <p><strong><o>Peculiaritat en la Comunitat Autònoma de Madrid</o></strong></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que rebin l'assistència sanitària través del Servei Madrileny de Salut queden integrats en la recepta electrònica però hauran d'abonar el 100% del preu del medicament o producte sanitari al moment de la seva dispensació en l'oficina de farmàcia. Posteriorment, podran sol·licitar a MUGEJU a través del procediment de reintegrament de despeses de farmàcia, el percentatge de finançament d'aquests medicaments, segons siguin d'aportació normal (30%), d'aportació reduïda (10% del PVP amb un màxim de 4,24 euros per envàs) o exempts d'aportació en cas de productes dietoterápicos i nutrició enteral domiciliària i tires reactives.</p> <p class="text-align-justify">No s'ha pogut establir l'aportació corresponent dels mutualistes, a causa de la impossibilitat per part del Col·legi Oficial de Farmacèutics de dur a terme els canvis necessaris en els sistemes electrònics de dispensació en les oficines de farmàcia.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes poden <o>en tot cas</o>, obtenir les seves receptes en format paper en aquest cas abonarà l'aportació que correspongui.</p> <p class="text-align-justify">Aquest apartat es mantindrà actualitzat a mesura que MUGEJU vagi acordant amb els Serveis de Salut la incorporació dels nostres mutualistes en els sistemes de recepta electrònica.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p><o><strong>GESTIONS EN LES OFICINES DE MUGEJU</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Per donar compliment a l'establert en el Reial decret 463/2020, la Gerència d'aquest organisme va dictar l'a <href="http://www.mugeju.es/default/files/archivos/resolucion-boe-circular-normativa/resoluci%C3%B3n%2030-3-20.pdf" title="Resolució Gerència 30/03/2020">Resolució de 30 de març de 2020</a>, mitjançant la qual es tanquen les Delegacions Provincials de MUGEJU, mentre es mantingui la situació de l'estat d'alarma. Per tal motiu, els mutualistes afectats per aquest tancament podran dirigir-se per a les gestions i consultes més urgents mentre aquesta situació es mantingui, als Serveis Centrals de la Mutualitat, de forma telemàtica a través de la seu electrònica (<a href="https://sedemugeju.gob.es" target="_blank" title="Seu electrònica de MUGEJU">https://sedemugeju.gob.es</a>), telefònica a l'o <>91.586.0300</o> o per correu electrònic <a href="mailto: mugeju@justicia.es" title="Enviar correu electrònic">mugeju@justicia.es</a><. /p> <p class="text-align-justify"> </p> <p><o><strong>VISAT DE RECEPTES</strong></o></p> <p class="text-align-justify"><strong>Per facilitar l'accés als medicaments durant l'estat d'alarma, en el cas d'aquells especials la recepta dels quals necessita un segell de MUGEJU</strong>, s'ha aprovat, a través de la <a href="https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=boe-a-2020-3952" target="_blank" title="Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social">Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels Règims Especials de la Seguretat Social</a>, l'exempció de visat de receptes mentre duri la seva vigència.</p> <p class="text-align-justify">Això vol dir que a partir del 21 de març i durant el període de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, els mutualistes no hauran d'acudir a les oficines de MUGEJU per al segellat d'aquest tipus de receptes, sinó <strong>poden acudir directament a la farmàcia per obtenir aquells medicaments i productes  sanitaris que necessitaven visat previ</strong>, sempre  prescrita per facultatiu.</p> <p class="text-align-justify">S'inclouen en aquesta mesura els absorbents per a incontinència d'orina,  determinades sondes que precisen visat i els productes dietètics per a nutrició enteral i tractaments dietoterápicos inclosos en la prestació  de productes dietètics de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut.</p> <p class="text-align-justify">Així mateix s'inclouen les autoritzacions dels medicaments antitabac.<br />  </p> <p class="text-align-justify"><strong><o>MEDICAMENTS DE DIAGNÒSTIC HOSPITALARI SENSE CUPÓ PRECINTO, DE DISPENSACIÓ EN FARMÀCIA HOSPITALÀRIA</o></strong></p> <ol><li class="text-align-justify"><o><strong>Ampliació del termini de les autoritzacions</strong></o>: MUGEJU ha acordat <strong>ampliar els compromisos de pagament als hospitals</strong> de medicaments de dispensació en farmàcia hospitalària actualment vigents, i l'autorització de les quals vencés en els mesos de març, abril i maig, en un termini de 12 mesos des del seu venciment. <p>MUGEJU ha enviat a tots els hospitals en els quals s'està dispensant medicació d'aquest tipus, noves autoritzacions amb l'ampliació del termini esmentada.</p> </li> <li class="text-align-justify"><o><strong>Dispensació de medicació per a dos mesos</strong></o>: Segons l'Ordre SND/293/2020 de 25 de març, els serveis de farmàcia hospitalària podran dispensar medicaments de dispensació hospitalària <strong>per a dos mesos de tractament com a màxim</strong>. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris podrà reduir aquest període a un mes en el cas d'aquells medicaments en els quals es consideri necessari preservar la seva disponibilitat.</li> </ol><p class="text-align-justify"><b> </b></p> <p class="text-align-justify"><o><strong>BAIXES DELS MUTUALISTES PER CORONAVIRUS</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Quan un mutualista hagi de romandre en aïllament per sospita de símptomes compatibles amb COVID-19 i no pugui sortir del seu domicili, ha de  cridar als telèfons específics de la seva comunitat autònoma, prevists per a informació sobre coronavirus.</p> <p class="text-align-justify">Els parts d'Incapacitat Temporal derivats de la infecció per coronavirus (per aïllament preventiu o per patir la malaltia) han de ser emplenats pels metges d'atenció primària dels serveis públics de salut en cas d'adscripció del mutualista al servei públic de salut de la comunitat autònoma, o pels metges d'atenció primària de les entitats mèdiques en el cas de mutualistes adscrits a entitats asseguradores.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Aquests parts de baixa es poden expedir amb posterioritat amb efectes retroactius</strong> per evitar que el pacient es vegi obligat a acudir a un centre de salut o a una consulta privada. En tot cas, s'aconsella comunicar aquesta circumstància a l'òrgan de personal que correspongui, segons els casos (TSJ, Fiscalia, Ministeri de Justícia, o Conselleria competent de les CCAA).</p> <p class="text-align-justify">Els codis a utilitzar són els indicats per a aquest procediment especial pel Ministeri de Sanitat són els següents:</p> <ul><li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 10 ÉS: Contacte o exposició Z20.828, i en el cas d'infecció per coronavirus B34.2</li> <li class="text-align-justify">Si s'usa la CIE 9 MC: Contacte o exposició V01.79, i en el cas d'infecció per coronavirus 079.82</li> </ul><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>HORMONA DEL CREIXEMENT</strong></o></p> <p class="text-align-justify">El 19 de març de 2020, la Direcció general de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanitat) va acordar que <strong>els tractaments d'hormona del creixement ja aprovats</strong> pel Comitè Assessor i els seguiments anuals del qual hagin de <strong>ser renovats durant el mes de març o posteriors</strong> mentre duri l'estat d'alarma, <strong>tindran un termini addicional de validesa de tres mesos</strong>.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>ADQUISICIÓ DE MEDICAMENTS I POSTERIOR REEMBORSAMENT</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes que, en cas d'haver adquirit el seu medicament sense prescripció en recepta de MUGEJU, poden sol·licitar posteriorment un reemborsament a través de la prestació de reintegrament de despeses de farmàcia (detallat a la pàgina web), sempre que el medicament estigui finançat pel sistema nacional de salut. Per a això, ha de presentar una factura original de l'oficina de farmàcia  i informe mèdic o prescripció, una vegada que puguin aconseguir-ho.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><o><strong>MUTUALISTES EN TRACTAMENT AMB HIDROXICLOROQUINA I CLOROQUINA</strong></o></p> <p class="text-align-justify">L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha indicat, en el marc de l'estat d'alarma en què ens trobem, que les prescripcions de medicaments que continguin hidroxicloroquina/cloroquina com són els medicaments: Dolquine, Xanban, HIdroxicloriquina Ratiopharm, Hidroxicloroquina Aldo Union, i Resochin, han de realitzar-se en les receptes oficials i ha d'acreditar-se que el pacient compleix els requisits establerts per a la seva prescripció.</p> <p class="text-align-justify">Des de MUGEJU s'han remès per correu electrònic als mutualistes afectats una Declaració Responsable expedida per la Gerent d'aquest organisme, per ser presentada -juntament amb la recepta oficial de MUGEJU correctament emplenada- en l'oficina de farmàcia per a la dispensació de qualsevol dels medicaments assenyalats anteriorment.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes afectats per aquesta mesura que no haguessin rebut la Declaració Responsable han d'indicar-ho a través de correu electrònic: <a href="maito: farmacia.mugeju@lista.justicia.es" title="mailto: farmacia.mugeju@lista.justicia.es">farmacia.mugeju@lista.justicia.es</a><. /p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/61" hreflang="és">Estat d'Alarma</a></div> <div class="field--item"><a href="http://www.mugeju.es/taxonomy/term/57" hreflang="és">PMF</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="http://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma" title="Informació sobre Mesures en l'Estat d'Alarma" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titulo-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">Informació: Mesures en l'Estat d'Alarma</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Tue, 24 Mar 2020 12:58:21 +0000 Raúl Carmona 430 at http://www.mugeju.es