Zer da MUGEJU?

Orrialde hau gomendatu

Entidad Gestora del Régimen Especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia

Legearen bigarren xedapen gehigarrian eta 29 1975eko ekainaren 27ko gizarte-segurantzari buruzkoa (Estatuko funtzionario zibilen, Gizarte Segurantzak langile HORIEK DETERMINÓ “ (irudian, justizia administrazioko lege berezi bat izango da, eta lege honen erregimenean arauetara egokituko dute, justizia administrazioko funtzionarioen Mutualitate baten bitartez.

Agindu hori betez, legezko errege dekretu/16) bidez, gizarte segurantzako erregimen berezia ezarri zen (justizia administrazioko langileak eta irudian erakunde kudeatzaile gisa sortu dute ko Mutualitate Orokor Judizialak. .

Erregimen Berezi Horretan sartu da estaldura bi mekanismoren bidez:

  • Klase pasiboen erregimenean Dauden bitartean, eta arau berezien mende daudenak.
  • El Mutualismo Judicial, regulado actualmente por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2000, y gestionado por la Mutualidad General Judicial.

MUGEJU izen laburtua da eskuarki erabiltzen duen Mutualitate Orokor Judizialak ezagutu du, erakunde publiko eta izaera publiko bereizia eta bere ondarea eta diruzaintza, baita kudeaketa egiteko autonomia ere, legean ezarritako terminoetan eta erakunde autonomiadunen 1997ko 6, apirilaren 14koa, estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari, justizia Ministerio al dago estatuko justizia idazkaritzaren bitartez.

La Mugeju tiene como finalidad gestionar y prestar de forma unitaria para todos los miembros de las carreras, cuerpos y escalas de la Administración de Justicia, para los funcionarios en prácticas al servicio de dicha Administración y para los del Cuerpo de Letrados de carrera que integran el Cuerpo de Letrados del Tribunal Constitucional, los mecanismo de cobertura del Sistema de Mutualismo Judicial establecidos en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes sobre el Régimen especial de Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.