Asistencia Sanitaria no estranxeiro 2018

Recomendar estas noticias

NOVA COMPAÑÍA PARA O ANO 2018 PARA A ASISTENCIA SANITARIA NO ESTRANXEIRO

A asistencia sanitaria a mutualistas de Mugeju en desprazamentos temporais ao estranxeiro por un período inferior ou igual a 120 días, por destino ou outros motivos non laborais, durante o ano 2018 (do 1 de xaneiro ao 31 de decembro), prestarase na forma e condicións establecidas no contrato subscrito coa compañía Caixa de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros e reaseguros, S.A. -CASER-

Nº de Póliza: 00001824

Data de efecto e vencemento: desde as 00:00 horas do 01/01/2018 ás 24:00 horas do 31/12/2018.

Teléfono para a prestación de servizos: + 34  910551648