Ajuda per hospitalizaci?n psiqui?trica

Recomanar esta prestaci?n
Dades del procediment
Iniciaci?n
Sol?licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatorio

La?Resoluci?n de 19 de desembre de 2012 (BOE n? 313 de 29 de desembre de 2012)?regula l'ajuda per hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Servicis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

La?Resoluci?n de 9 de gener de 2013 (BOE n? 25 de 29 de Gener de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regula l'ajuda per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a gastos d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Servicis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

La?Resoluci?n de 29 de gener de 2013 (BOE n? 44 de 20 de febrer de 2013), de la Mutualitat General Judicial, per la qual es corregixen errors en la de 19 de desembre de 2012, per la qual es regulen l'ajuda per tractament de psicoterapia o logop?dia i l'ajuda per a gastos d'hospitalizaci?n psiqui?trica per a mutualistes adscrits als Servicis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

Esta prestaci?n t? per objecte l'abonament d'una ajuda econ?mica per a contribuir als gastos d'hospitalizaci?n?psiqui?trica en r?gemeguen d'internament o d'hospital de d?a de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial,?adscrits als Servicis P?blicos de Salut de les Comunitats Aut?nomas.

L'import m?ximo de l'ajuda ser? el 50% de la factura amb un l?mite m?ximo de 800 euros per mes d'hospitalizaci?n.?

La sol?licitud de la prestaci?n s'har? emplenant l'impr?s oficial establit per la mutualitat General Judicial,?acompa?ada de la documentaci?n que en la mateixa s'indica.