Prestazio Osagarriak: hortzak, oftalmológicas, ortoprotesikoak eta abar.

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

1. Mutualitate Orokor Judizialak egiteko laguntza ekonomikoak ematen ditu erosketa, alokairu eta konponketa hala, hainbat ortopedia produktuak materialen katalogoan ortoprotésico edukiak ere; gainera, finantzaketa arautzen diren gabealdiak gehienezko zenbatekoak, beti ere abenduaren 4ko ebazpenaren 2019 daude (12, 18// 2019) partzialki katalogoa eguneratzen duen erabakiaren i. eranskinean jasotako 2008ko maiatzaren 6an (2008// 05 23ko eao).

Erabaki berrian eragiten die itundutako mediku pribatuen mutualista atxikitako erakundeak , y establece las reglas para el procedimiento de acceso a la prestación, su obtención, los requisitos generales de la prescripción y dispensación de los productos así como, para determinados productos ortoprotésicos, la aportación del usuario prevista en la repetida normativa. La ayuda por la prestación de productos de ortoprótesis externas se configura, por tanto, como un reintegro de gastos acreditados según factura.

Prestazioa eskatzeko inprimakia betez egingo da, web orrian eskuragarri mutualitateari ( www.mugeju.es ), eta horietan presentándola Lurralde ordezkaritzak edo egoitza elektronikoaren bidez ( http :///sedemugeju.gob.es ).

Eskaerarekin batera agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  1. Faktura egin eta emateko behar den (baimendutako establezimendu guztiak baliozkoak izateko legezko eta arauzko baldintzak bete beharko ditu. Bertan adieraziko da jaso eta prezioak ere kontzeptu guztiak ordaindu arte edo joan behar izanez gero, hori egiaztatzen duen agiria (.
  2. El documento de la prescripción que habrá de realizar un médico especialista en la patología que la justifique.

2. Halaber, MUGEJU egiteko laguntza ekonomikoak ematen ditu hortz prestazioak, prestazio sanitario eta bestelako oftalmológicas arabera, abenduaren 4ko ebazpenaren 2019 (18/12/2019 EAO), honako prestazio osagarriak arautzea eta eguneratzen ditu. se generaliza su tramitación en formato electrónico, a través de la sede electrónica ( http :///sedemugeju.gob.es ). Dena den, eskaerak aurkez daitezke paperean zerbitzu zentralen aurrean, bertan Lurralde ordezkaritzak erregistroetan adierazitako publikoak edo legezko gaitasuna astegunetan bi hiletan/ urtarrilean, apirilean, uztailean eta urrian urte natural bakoitzeko.

Informazio osagarria

Laguntzeko Prestazio Osagarriak eskatzeko orria

Katalogoa eguneratzen duen abenduaren 4ko ebazpenaren i. eranskinean jasotzen ez 2019 ebazpena, 2008ko maiatzaren 6an

Abenduaren 4ko ebazpena 2019 (18/12/2019 EAO), honako prestazio osagarriak arautzea da