Ospitaleko medikamentu ematekoak, zigilukupoia gabe

Zerbitzu hau gomendatu

KONTZEPTUA

Los medicamentos clasificados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios como medicamentos de Dispensación Hospitalaria sin cupón precinto son especialidades financiadas que se dispensan en los servicios de farmacia de los hospitales que no conllevan un pago por parte de los pacientes.

Mutualista eta onuradun hauentzat zaizkien medikamentu bat eskaintzeko, eta ospitaleko farmazia hori preskribatu asistencia sanitaria esté cubierta por los Servicios de Salud de la Comunidad Autónoma (INSS), será el propio hospital público el que gestione el trámite sin necesidad de acción por parte de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).

Baldin eta onuradunak mutualista zaizkien medikamentu bat eskaintzeko, eta ospitaleko farmazia hori preskribatu a ari baimena eskatu beharko dute Erakunde estalitako asistentzia mediko pribatua MUGEJU .

ESKAERA

Eskaera jaso behar da:

  • Bete inprimakia webean
  • Medikuaren txostena eguneratzen

PRESENTACIÓN:

  • Posta elektronikoz (posta, MUGEJU instituzionala irudian, farmazia zerbitzuak: farmacia.mugeju@lista.justicia.es
  • De manera presencial en las delegaciones provinciales y la delegación de Madrid.

MUGEJU eta beharrezko egiaztapenak:

  1. Autoriza a la farmacia hospitalaria del hospital indicado la dispensación del medicamento.
  2. Al du onuradunaren mutualista, eskabidean adierazi duzun bidez, baimena eman da, onuradunak izango al hospital mutualistak recogerla joateko.

Dicha autorización tiene una validez de un año como máximo, debiendo renovarse, si procediera, a la finalización de la misma.

Oso garrantzitsua da faktura bidali ospitalean ospitaleko sendagaiak banatzeko bakoitzarekin kentzearen frogagiria zigilukupoia ez zuen sinatu behar du eta, hala denean, hartu duen gaixo edo mutualista medikazioa ospitale-farmaziako, bere izenean.

Baimena eskatzeko eredua eta eredu izan daitezke descargarse egiaztagiria jaso: