Tratamendu mediko bereziak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

En los supuestos de intervención o tratamiento médico especiales que, siendo financiables por el Sistema Nacional de Salud, no puedan administrarse a través de los medios propios de medicina pública o privada dentro del territorio nacional, a causa de imposibilidad técnica, la Mutualidad General Judicial podrá autorizar, el reintegro de gastos derivados de la prestación asistencial requerida en país extranjero. A los efectos anteriores, se asimila a medicina extranjera la que pudiera prestarse en España, a través de centros extranjeros con sede en el territorio nacional.

Para ello es imprescindible que la Mutualidad General Judicial haya tenido conocimiento previo de los hechos y haya autorizado el tratamiento especial, sin que puedan atenderse las solicitudes de tratamientos ya practicados para los que no se hubiera contado con tal autorización previa del Organismo.

Irudian, eskabide, txosten medikoa aurkeztu behar Dena (Zerbitzu medikoa edo dagokion erakundeak Ospitale Publiko (alegia, tratamenduan dagoen duenak, ohiko bitartekoekin ezin eman zein tratamendua edo ebakuntza osasun Sistema nazionaleko (etxean, tratamendua edo ebakuntza egin daitekeenean eta urteko aurrekontua egingo den esku hartzeak edo osasun-zentro procederse tratamendua.

Aurkeztutako txostenak ikusita, mutualitateak, mutualitate orokor judizialak eta egiaztapenak egingo ditu eta beharrezkotzat jotzen dituen txosten guztiak eskatu behar da dagokion lekuan.