Osasun-laguntzaren arloko erreklamazioak

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Administrazioaren kabuz edo interesdunak eskatuta, 2000.
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Cómo reclamar en el caso de asistencia a través de las entidades médicas

Erreklamazio bat aurkez dezakete onuradunek, Mugeju entitatearen betebeharrak betetzen ari irizten badiote (osasun kontzertua.

Erreklamazioak aurkeztu behar dira, Mugeju ordezkaritzan dagoen lekua, izan diren gertakari eta Madrilen kasuan, zerbitzu zentralen aurrean, agiriak aurkezterik ere erantsiz.

Ondoren, kudeaketa egingo diren erakundearekin akordio batera iristeko Mugeju. Jarraituz gero, eztabaida, bilera egingo da batzorde mistoa, probintziako Mugeju-Entidad. bitariko batzordean akordiorik Ez badago, probintzia, bitariko batzordeari bidaliko zaio, azter ditzan, estatuko kasua.

Osasun zerbitzuak, autonomia-erkidegoen edo eskatzea al INGESA

Los beneficiarios podrán presentar la reclamación que corresponda, en los centros asistenciales (Hospitales, Ambulatorios, Centros de Salud, etc.) o administrativos del Servicio Sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente o del INGESA y seguirán el procedimiento aplicable en el ámbito de ésta, a través de los servicios de Atención al Paciente o unidades de la administración sanitaria habilitadas para facilitar su tramitación.