Targeta Sanitària Europea

Recomanar aquesta prestació

Per als desplaçaments temporals en la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, els mutualistes i beneficiaris disposen de la TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE) que acredita el dret a rebre prestacions sanitàries en idèntiques condicions que els residents del país de destinació, a través del seu Sistema de Sanitat Públic, tret que el desplaçament tingui per objecte precisament rebre un tractament mèdic.

Estats en els quals la Targeta Sanitària Europea té validesa:

  • Països integrants de la Unió Europea: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia.
  • Països de l'Espai Econòmic Europeu: Islàndia, Liechtenstein, Noruega.
  • Suïssa.

Els mutualistes hauran de sol·licitar la TSE, preferentment en les delegacions provincials o en els serveis centrals, mitjançant l'emplenament de l'imprès a aquest efecte. Els mutualistes de Madrid, han de sol·licitar-la en els serveis centrals. Els mutualistes rebran la TSE al seu domicili en un termini aproximat de deu dies.

El període de validesa de la TSE és de dos anys.

Imprès de sol·licitud de TSE/CPPS

Si el viatge és imminent i no es pot esperar a l'obtenció d'una TSE, el mutualista ha de dirigir-se a la delegació provincial de Mugeju i sol·licitar un Certificat Provisional Substitutori (CPS). Per a la seva sol·licitud no és necessària l'emplenament d'imprès, sent suficient amb que el mutualista s'identifiqui en la delegació provincial. Així mateix, el titular pot sol·licitar el CPS para els seus beneficiaris

Amb caràcter general el CPS és una TSE amb un format diferent, produint els mateixos efectes i utilitats.

El període de validesa del CPS és de 90 dies, sent per tant document suficient per a desplaçaments curts.

Quan el sistema de Sanitat Pública del país en el qual es faci ús de la TSE, estigui sotmès a algun tipus de finançament parcial per part de l'usuari (Copago) , es podrà sol·licitar el seu reintegrament a la companyia CASER.

Normativa i impresos: